fbpx

Agenda 2030 – vad innebär det för oss som textilservicepartner och er som kund?

Miljö & Hållbarhet

Vi har väl alla hört begreppet Agenda 2030? Men handen på hjärtat, vet du vad den innebär egentligen? Och kanske ännu viktigare – vet du vad du eller din organisation konkret kan göra för att bidra till att uppfylla de globala målen?

Den 6 oktober 2016 gästades Textilias intressentdialog av Parul Sharma, Head of CSR Com­pli­an­ce på Ad­vo­kat­fir­man Vinge, rektor på the Academy for Human Rights in Business och ordförande för den delegation som utsetts av regeringen för att ta fram en handlingsplan för att stödja och stimulera Sveriges ge­nom­fö­ran­de av FN:s globala mål för hållbar ut­veck­ling även kallad Agenda 2030.

Jag vet att några av er var med på plats och för er andra som inte var med kan jag ärligt säga att Parul gav, i alla fall mig, en helt ny aha-upplevelse. I vad Agenda 2030 faktiskt är och vad den innebär för oss som textilservicepartner, för våra leverantörer och för er som kunder. Förutom att smitta av sig med sitt brinnande engagemang lyckades Parul att förenkla vad Agenda 2030 faktiskt handlar om. Personligen har jag nog tänkt att Agenda 2030 är en ”extremt stor och viktig fråga” som regeringen eller storbolagen ansvarar för att lösa, givetvis med hjälp av ett gäng supersmarta människor. Jag följer debatten och nickar bifallande när jag läser igenom de globala målen – Vem vill inte att vi ska utrota fattigdom (mål nr 1 ) eller vem vill inte att vi ska verka för jämställdhet (mål nr 5) eller verka för en hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor för alla (mål nr 8).

Skillnaden är att jag nu förstår att du och jag, både som privatpersoner och i våra yrkesroller, är ansvariga för vår gemensamma framtid. Agenda 2030 som antogs av världens länder år 2015 anger hur världens globala utmaningar ska mötas under de kommande 15 åren. Agenda 2030 består av 17 globala hållbarhetsmål, 169 delmål och täcker tre dimensioner av hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Agendan är universell och inbegriper alla världens länder. Agenda 2030 kallas även ”utvecklingsagenda” och ”medborgarnas agenda” eftersom den inte är en biståndsagenda utan just en ”utvecklingsagenda” samt att den är vårt gemensamma ansvar som medmänniskor och medborgare. Tack för den insikten Parul.

Men vad kan vi som textilservicepartner göra då?

Vår tjänst är cirkulär och innefattar både ett hållbarhetsansvar på hemmaplan – exempelvis i vår produktion och våra transporter men även i andra länder då våra textilier produceras utanför Sveriges gränser. Det jag menar med att vår tjänst är cirkulär, är att den är ett samspel mellan producenter, oss själva och våra kunder. Förutom att ta ett hållbarhetsansvar på hemmaplan måste vi även ta ansvar för hur våra produkter tas fram. Vi har ingen egen produktion vilket gör att vi är beroende av andra som producerar åt oss. Här kan vi göra stor skillnad genom att ställa tuffa krav. Detta gör vi bland annat genom BSCI, The Business Social Compliance Initiative. Det är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Vi arbetar enbart med leverantörer som uppfyller de hårdaste kraven på marknaden för att säkerställa hållbarhet i leverantörsleden. I globala mått mätt är vi en liten spelare, men för oss är detta aldrig en ursäkt. Det är vårt ansvar att fortsätta ställa krav, kontrollera och säkerställa efterlevnad. I dessa frågor får vi aldrig kompromissa.

Och vad kan ni som kunder göra?

Det finns mycket vi alla kan bidra med, men kanske den största möjligheten att påverka är att ställa sociala och miljömässiga krav i offentlig upphandling och inte stirra sig blind på lägsta pris. Genom detta kan ni som kunder direkt bidra till att säkerställa mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat. Att utveckla gemensamma hållbarhetsmål under avtalstiden är också en väg att gå. Hållbarhet och socialt ansvarstagande är en ständigt pågående process, där många bäckar små kan göra en stor skillnad över tid.

Med det vi framförallt kan göra och måste göra, är att samverka och förstå att hållbarhet kostar. Precis som att jag nickar instämmande i de 17 globala målen så är jag helt säker på att du också gör det. Men allt har ett pris. Vi förstår nog alla att en extremt billig produkt har en baksida där någon annan, någon annanstans långt nere i ledet, får betala ett mycket högre pris än det som kan räknas i kronor och ören. Här måste vi tillsammans ta oss an de globala målen med insikten om att hållbarhet måste få kosta.

Jag lyssnade i somras på Paruls sommarprat i P1:s program Sommar och minns speciellt en sak som hon sa – ”säger man som företag att man inte har råd att arbeta med hållbarhet eller kontrollera sina leverantörer …ja, då ska man inte driva verksamhet”.

Avslutninsgvis ett konkret exempel. En av våra leverantörer har räknat ut vad det kostar ”extra” för att producera hållbart (enligt standarden AS8000 i detta fall). Svaret är ca 1 krona/tillverkad bussarong. För den extra kronan säkerställer vi att produktionen är miljömässigt hållbar och att arbetaren har bra villkor och får en lön som går att leva på. Med andra ord kan vi och ni genom den ”extra kronan” direkt och indirekt vara med och påverka Agenda 2030s mål 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,16 och 17. Och det är ju en fantastisk början!

Nedan hittar ni listan över Agenda 2030 och de 17 globala målen.

För dig som vill lyssna på Parul Sharmas sommarprat i P1 – finns det här.

//Anna Hallberg, kommunikationschef Textilia.

De globala målen i Agenda 2030 är:

 1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
 2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
 3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
 5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
 6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
 7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
 9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
 10. minska ojämlikheten inom och mellan länder
 11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
 12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
 14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
 15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
 16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt
 17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

Bildkälla: http://www.globalamalen.se/material/

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.