fbpx

Ämne: Brådskande barnarbete!!!

Miljö & Hållbarhet

Så löd rubriken i ett mail till Textilias ledningsgrupp under hösten. Med blixtens hastighet öppnades mailet. Det visade sig vara en verksamhetschef ute hos en av våra kunder som bland sin personal hört ryktet om att våra kläder sys av barn. I detta fall var det en av våra leverantörer med en ny fabrik i bland annat Laos som var utpekad.

Att arbeta med flera olika leverantörer ställer ännu högre krav på oss, än om vi enbart skulle ha en leverantör eller ha egen produktion. Det är nämligen alltid vårt ansvar att säkerställa att alla de leverantörer vi anlitar följer de regler och koder vi satt upp för vårt arbete (och som ni i er tur kräver av oss).

På mindre än 10 minuter hade vår inköpschef den utpekade leverantören på tråden och vi fick snabbt över certifikat som visade att fabriken för bara för några månader sedan fått betyg A vid den senaste revisionen. Dokumentationen skickades över till kunden som spred denna fakta vidare inom sin organisation vilket därmed satte punkt för ryktet.  Denna gång var det således bara ett rykte men likt en brandövning fick det oss att inse att vi alltid måste vara beredda.

Ett beslut fattades. Låt oss berätta om vårt arbete med social hållbarhet så att vi kan sprida det till alla som kommer i kontakt med våra textilier. Sagt och gjort. Härmed bottnar vi ämnet och vi hoppas ni hjälper oss dela det vidare till alla som använder våra textilier.

Vad är social hållbarhet egentligen?

Hur jag än googlar och söker verkar det svårt att hitta en vedertagen definition av just begreppet social hållbarhet. Det verkar nämligen svårt att enbart avgränsa till social hållbarhet utan att sätta det i ett större sammanhang. Folkhälsomyndigheten definierar ett ”socialt hållbart samhälle” som ”ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader”. Där förutsättningen för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds enligt nedan:

Social hållbarhet börjar på hemmaplan

Tittar vi på Social hållbarhet i sammanhanget av ett ”socialt hållbart samhälle” inser man snabbt att vi alltid måste börja på hemmaplan. Vi som företag måste först och främst se om vårt eget hus och se till att våra anställda i Sverige har justa villkor, behandlas lika oavsett kön, social status, etnisk tillhörighet eller annat. Här har vi på Textilia lika-behandlingspolicys, jämställdhetspolicys och riktlinjer. Vi följer arbetslagstiftning och kollektivavtal och erbjuder en god och säker arbetsmiljö för våra anställda. Men räcker detta för att vara en bidragande del i ett ”socialt hållbart samhälle”?

Vi på Textilia vill gärna ta det steget längre. Precis som med allt annat här i livet så är det inte vad du säger som räknas utan vad du gör. Och social hållbarhet tar också sin grund i våra värderingar dvs våra kärnvärden som genomsyrar vårt företag och som påverkar precis allt vi gör. Att vi värdesätter människors olikheter är helt enkelt en naturlig del av vad vi står för som företag.

Jag var nyligen på ett spännande seminarium om just Social Hållbarhet som hölls av Samhall. Det kändes skönt att få bekräftat att vi är ett juste företag som tar tillvara på människors olikheter. Vi har ett 40-tal olika nationaliteter på Textila, vi är olika åldrar, män och kvinnor och jag skulle nästan säga att vi är fler som är olika varandra än som är lika och det är just denna mångfald som berikar oss som företag. Samhalls VD sätter ord på detta på ett bra sätt;

”Social hållbarhet och att arbeta för att alla ska få plats på arbetsmarknaden handlar inte om att vara snäll. Det handlar om att vara smart. När alla får spela ökar vinsterna. För samhället, individen och företagen”  (Social hållbarhet handlar inte om att vara snäll)

Och apropå Samhall. Visste ni att Textilia har ett helt tvätteri i Göteborg som arbetar med sk brukartvätt (tvätt åt privatpersoner som har rätt till tvätt via sitt kommunala omsorgavtal). Detta tvätteri bemannas helt och hållet av personal från Samhall. Vi har även samarbeten med bland annat arbetsförmedlingen för att få långtidsarbetslösa i jobb, vi samarbetar med Internationella vetenskapsakademin i projekt för att få nyanlända akademiker i sysselsättning samt en hel del övriga lokala samarbeten i syfta bidra till ”ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader”.

Och återigen – grunden ligger i våra värderingar och att vi värdesätter olika. Nu över till hur vi säkerställer social hållbarhet hos våra leverantörer så att vi vet att våra och era kläder tillverkas på ett juste, rättvist och social hållbart sätt.

Så här jobbar vi för att säkerställa socialt och etiskt ansvarstagande hos våra leverantörer av textilier

Vi på Textilia bedriver vårt CSR arbete genom ”Business Social Compliance Initiative” (BSCI) och kommunicerar BSCI uppförandekod (Code of Conduct – CoC) enligt bild nedan. Våra krav rörande socialt ansvarstagande är jämförbara med de krav som ställs i Sveriges kommuner och landstings uppförandekod.

Vi för kontinuerlig dialog med våra importörer och tydliggör vår kravbild, exempelvis vid avtalstecknande. De i sin tur måste förmedla kraven gentemot sina producenter och underleverantörer och signera vår uppförandekod. Importören har ansvaret för att säkerställa att producenter i riskländer har en aktuell och godkänd revisionsstatus. Textilia följer upp detta kontinuerligt och kan vid behov initiera egen revision. Efter revision erhåller vi en revisionsrapport där eventuella avvikelser tydliggörs och producenten erhåller en status på A-E.

Om status är C-E så tar enheten fram en handlingsplan (Corrective Action Plan) och en återrevision genomförs inom 6 månader. Om avvikelser kvarstår genomför Textilia en fördjupad diskussion med importören som i sin tur för dialog med producenten. Om producenten visar på vilja att korrigera sina brister ges en fortsatt tid för korrigering och sedan ytterligare återrevision. Om producenten inte visar vilja att korrigera sina brister kommer Textilia tillsammans med importören fatta beslut om att byta producent.

Målsättningen är att Textilias importörer och producenter ska ta socialt ansvar för sin tillverkning och sina medarbetare. Långsiktigt betyder detta:

Vill du veta mer om BSCI kan du läsa vidare på Medveten konsumtion.

Läs mer om detta i vår intervju med Jonas Olaison, Miljö- och Kvalitetschef på Textilia. I höst kommer vi även att ha en intressentdialog så håll utkik efter en inbjudan.

Läs även om hur Västerbotten läns landsting som Fair Trade certifierad kommun även beslutade sig att kravställa ”Fair Trade märkning” av textilier in till sjukvården.

 

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *