fbpx

Balsam förlänger fiberlängden vid återvinning av tyger – Årets miljöstipendiat 2018

Therese Sjöblom miljöstipendiat 2018 och Jonas Olaisson Miljö och kvalitetschef på Textilia

Miljö & Hållbarhet, Vardagshjältar

Årets mottagare av Textilias miljöstipendium, Therese Sjöblom vid Textilhögskolan i Borås, lägger ytterligare en viktig pusselbit för att lösa utmaningen med att återvinna textilier. Hennes masteruppsats ”Fabric conditioning for more gentle shredding – Pre-treatment for mechanical recycling of polyester and cotton” fokuserar på en förbehandling av tyg innan mekanisk återvinning och hur det kan leda till en skonsammare rivprocess och ge längre fibrer. Hennes resultat visar en ökad möjlighet till återvinning jämfört med obehandlat material.

Att återvinna textilier och därmed förlänga dess livscykel är av stort intresse på samhällsnivå. Textiltillverkning kräver stora miljöresurser och genererar enorma avfallsberg.

Anledningen till att vi har ett Miljöstipendium är för att vi på Textilia tycker att hållbar utveckling är ett viktigt område, säger Jonas Olaison, Miljö och hållbarhetschef på Textilia. Vi jobbar med hållbar textilservice. Vi vill att textilier ska tillverkas så skonsamt som möjligt och användas så många gånger som möjligt. Men vi har ett problem. När vi använt textilierna klart så får vi en stor mängd textilavfall. Vi är inte ensamma om det problemet, utan hela samhället har samma problem. Vi vill därför sponsra den här typen av initiativ, så att vi till slut hittar en lösning på hur de textilier som vi lämnar ifrån oss kan återanvändas.

Förbehandling med ”balsam”

Therese Sjöbloms har undersökt om en skonsam förbehandling av tyger kunde leda till ökad fiberlängd vid mekanisk återvinning. Mekanisk återvinning innebär i korthet att ett tyg rivs tillbaka till fibrer, som sedan kan användas i nya produkter. Ett av problemen har varit att processen sliter på fibrerna. Det ger en kort fiberlängd vilket innebär att för att kunna spinna ett nytt garn måste nya fibrer blandas in.

Jag har undersökt olika typer av förbehandlingar av textilierna som syftar till att sänka friktionen mellan fibrerna och på så sätt lättare få isär dem, förklarar Therese. Litegrann som när man har balsam i håret för att få ut tovor och trassel. På samma sätt funkar det här som ett smörjmedel mellan fibrerna. Den lägre friktionen ger en skonsammare rivning och det leder till längre fibrer. Du får alltså ett bättre värde på det återvunna materialet.

120 % längre jämfört med obehandlade fibrer

Therese undersökte två förbehandlingar på textil. Polyetylenglykol 4000 (som är en miljövänlig kemikalie) i låg och hög koncentration samt glycerol. Hennes slutsatser visar att PEG 4000 gav väldigt goda resultat för polyester. Det sänkte friktionen och gav en fiberlängd som var 120 % längre jämfört med obehandlade fiber. De behandlade fibrerna gick dessutom att processa till garn utan inblandning av nya fiber. Bomull behandlat med PEG 4000 gav 50 % längre fibrer jämfört med obehandlad fiber, och det gick att spinna garn utan att behöva blanda in ny bomull.

Thereses resultat visar på en ökad möjlighet till återvinning jämfört med obehandlade material. Om en möjlighet för recycling av blandmaterial hittas skulle det ha stor betydelse för textilmarknaden och kunna minska miljöpåverkan på stor skala. Textilia vill med detta pris premiera fortsatt forskning inom detta område då en stor del av våra textilier består just av bomull och polyester.

Textilias miljöstipendium delades ut första gången 2013 och syftar till att premiera och uppmuntra studenter till att engagera sig inom textil och miljö.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *