fbpx

Chipmärkning minskar svinnet av arbetskläder

RFID-chip - Textilia

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Det är väldigt vanligt inom textilservicebranschen att textilierna som hyrs ut till kunder märks med ett s.k. RFID-chip (Radio Frequency Identification). Det gör även vi här på Textilia i stor utsträckning. Dessa små chip, som ofta är insydda i en fåll eller linningen på ett plagg, är till stor nytta i tvättprocessen där vi kan registrera inlevererade plagg, styra dem till rätt kunder och följa dem genom hela tvätthanteringen.

Men de möjliggör även stora fördelar för dig som kund, t.ex. i form av minskat svinn av arbetskläder, automatiska beställningar och ökad leveranssäkerhet.

Minskat svinn av arbetskläder

Genom att använda RFID-chip tillsammans med ett plaggdistributionssystem, får ni kontroll ända ner på användarnivå var arbetskläderna befinner sig. Ni har därmed möjlighet att styra så att t.ex. personalplagg måste lämnas tillbaka innan nya tas ut och ni kan styra hur många ombyten personalen kan ha ute samtidigt. Det är ett mycket effektivt sätt att minska svinnet av kläderna.

Beställningsfri service

Genom att vi kan registrera alla textilier vi får in till tvätteriet via chippen kan vi ge en beställningsfri service till våra kunder. Det innebär att om vi får in t.ex. 25 st vita pikétröjor till tvätten så skapas automatiskt en beställning på samma antal pikéer som levereras ut vid nästa leverans, utan att du som kund behöver lägga en beställning.

Ökad leveranssäkerhet

För oss som textilservicepartner är det viktigt att inte textilier ligger helt oanvända för länge ute hos våra kunder, eftersom detta riskerar att leda till leveransbrister. Med vår app HållKoll kan kunderna scanna av chippen i textilierna på hyllorna. Då kontrolleras det om det finns textilier som legat oanvända länge och som därmed bör skickas tillbaka till tvätteriet. Då får vi in textilier i snabbare takt och kan leverera ut dem snabbare till avdelningar som behöver dem (det vi kallar för omsättningshastighet).

Varför är det så viktigt med omsättningshastighet?

Minskat överlager och kapitalbindning

Genom chippen får vi ökad kontroll över var textilstocken befinner sig. Vi kan därmed genomföra riktade insatser för att motverka överlagring och som direkt följd slippa onödiga kostnader i form av nyinvesteringar i textilstocken. För att göra detta tar vi som partner fram olika typer av statistik, går igenom den med dig som kund och kommer med förslag på åtgärder.

Säkerställd kvalitet

För vissa typer av kläder, t.ex. operationsplagg, är det viktigt att ha kontroll på hur många gånger ett plagg har tvättats för att säkerställa rätt kvalitet. Tack vare chipmärkningen skickas ett plagg automatiskt till kassation när det tvättats sitt förutbestämda maxantal.

Det är viktigt att tänka på att ni inte automatiskt får de fördelar som chipmärkning möjliggör. Det krävs ett gemensamt arbete mellan kund och leverantör kring uppföljning av textilstockens användning och användarnas beteende.

Vad ska jag som kund tänka på?

Som textilservicekund behöver du normalt sett inte tänka på var RFID-chippen används. Fokusera istället på vilken funktionalitet du är intresserad av och ställ krav på tjänsten baserat på detta. Textilservicepartnern kommer utifrån detta, anpassa sitt erbjudande och använda den teknik som funkar bäst i det aktuella sammanhanget.

Olika typer av chip

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *