fbpx

Delad upphandling ger ohållbar tjänst

Delad upphandling ger ohållbar tjänst

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Som de flesta vet var en av nyheterna i lagen om offentlig upphandling (nya LOU 2017) att ”den upphandlande myndigheten bör ta ställning till om det är möjligt att dela upp ett avtal i flera mindre delkontrakt”. Dessa regler som syftar till att öka konkurrensen möjliggör för fler aktörer att lämna anbud. Detta är i grunden en bra regel som passar för en viss typ av tjänster och produkter. Men för vissa verksamhetskritiska tjänster, såsom textilservice, utgör en delad upphandling både en risk för verksamheten och en negativ miljöpåverkan.

Läs också: Därför bör du inte dela upp kontrakt när du upphandlar textilservice till kommuner och regioner

Textilservice – en hållbar affärsmodell

Textilia tillhandahåller uthyrning och tvätt av textilier med målet att maximera användningen av producerade textilier genom en cirkulär affärsmodell. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig sjukvård måste vi leva upp till högt ställda hållbarhetskrav.

– Inom offentlig sektor finns ambitiösa hållbarhetsmål. Vi arbetar alltid i nära samverkan med våra kunder som söker sig till oss för att vi arbetar med hållbarhet i alla led. Genom tydliga krav och långsiktigt samarbete hjälper vi våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger Jonas Olaison.

Störst del av miljöpåverkan inom textilservice ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Genom att köpa in färre textilier och öka nyttjandet av de textilier som är i bruk förbättras både ekonomi och miljö. Utveckling av mer hållbara textilier är också en viktig parameter.

Minimera störningar inom vårdens textilförsörjning

En samlad upphandling för textilservice är alltid miljö- och kostnadseffektiv eftersom den kräver färre transporter då gods kan samtransporteras. En samlad upphandling innebär också att svinn av, och därmed kostnaden för, textilier minskar då risken för att textilier från olika leverantörer blandas ihop eller försvinner mellan olika tvätterier minimeras. En sammanblandning av olika leverantörers textilier påverkar även leveranssäkerheten.

En sammanhållen textilservice innebär en hög leveranssäkerhet och minimalt med svinn vilket betyder att textilstocken kan hållas på en hälsosam nivå. Detta medför att färre textilier behöver tillverkas vilket är en ren vinst för både miljö och plånbok.

– Vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår affärsmodell och en framgångsfaktor, inte bara för oss utan också för våra kunder, vår miljö och det samhälle vi lever i. Vid en uppdelad upphandling sker förändringar som motverkar vårt gemensamma hållbarhetsarbete, exempelvis ökade transporter, ökat svinn och ökad mängd inköpta textilier avslutar Jonas.

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *