fbpx

En naturligt cirkulär tjänst

Miljö & Hållbarhet

Textilservice är en av få naturligt cirkulära tjänster där vi cirkulerar varan fram och tillbaka mellan oss och kunden så många gånger som möjligt tills varan slitits ut.

Vi har exempel på textilier som cirkulerat mer än 200 gånger mellan oss och kunden, vilket är helt fantastiskt ur ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är dessa exempel mer undantag är regel. Vår statistik visar att de textilier som togs ur cirkulationssystemet under 2021 i genomsnitt bara hunnit tvättas ungefär 25 gånger. Orsaken är främst att många textilier försvinner på vägen och att de förstörs i förtid, främst på grund av att det följer med bläckpennor och andra främmande föremål i tvätten.

Med tanke på att de flesta textilier är designade för att klara mer än 100 tvättar så inser man snabbt att vi har en enorm potential att minska mängden nytillverkade textilier. Men då måste en större andel textilier få chansen att faktiskt slitas ut. Lägg där till den potential som finns i att öka mängden hållbara textilier och att ge väven i uttjänta textilier nytt liv genom upcy.

Läs Textilias Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

I samarbete med våra kunder kan vi nå längre

I vår dialog med kunder vill vi söka acceptans i att vilja vara en del av en cirkulär tjänst. Det skulle innebära;

För mig blir hållbarhetsrapportering viktig för att visa både vad vi gör för egen del och vad vi kan göra tillsammans med våra kunder och andra intressenter. Både ett redovisande perspektiv och ett mål att utbilda och inspirera.

Lärdomen så här långt är att vi kan göra en hel del på egen hand, men för att nå full potential så krävs samverkan, vilja och ambition hos alla intressenter.

Leif Sunesson,
Affärschef Textilia

 

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.