fbpx

Beställningsfri textilservice inom Landstinget Blekinge

Doktor som pekar på en klocka - Textilia

Vård & Omsorg

Inom Landstinget Blekinge arbetar närmare 4000 personer inom vård och omsorg. Arbetskläder och textilier hyrs av Textilia och beställs efter behov för att säkerställa en hög omsättningshastighet. Att omsättningshastighet är viktig, beror främst på att lagerhållning av plagg som inte används, binder kapital och därför kostar. Trots återkommande informationsinsatser om rutiner och hur man hanterar uteliggande plagg så var detta en utmaning inom Landstinget Blekinge. 

Eftersom plaggen var chipmärkta kunde man se en negativ trend. Ett stort antal plagg hade registrerats som uteliggande i över 90 dagar. Detta orsakar låg omsättningshastiget och förutom bundet kapital så ökar risken för låg leveransservice när plagg inte är i omlopp.  Vid ett utvecklingsmöte mellan Landstinget Blekinge och Textilia började man diskutera vad det skulle innebära om Landstinget inte behövde beställa textilier alls? En tanke slog rot och man beslutade sig för att se hur den skulle fungera i verkligheten.

Pilotprojekt på Olofströms vårdcentral

Olofströms vårdcentral var vid tillfället en av de enheter som hade högst andel uteliggande plagg, varför man beslutade att genomföra ett pilotprojekt – beställningsfri textilservice – på vårdcentralen. Under hösten 2015 drog man igång projektet och Textilias kundansvarig tillsammans med en kontaktperson på vårdcentralen började med att se över det egentliga behovet i form av antal plagg och storlekar. Resultatet blev 11 uppsättningar av arbetskläder per heltidsanställd person.

Beställningsfri textilservice – så fungerar det.

De använda plaggen skickas till tvätteriet i uppmärkta gröna säckar, så att personalen på tvätteriet ser vad det är och kan hantera dem direkt. Efter att plaggen är tvättade så avläses chippen. Då skapas automatiskt en order och rätt antal rena plagg skickas tillbaka till vårdcentralen. Den textilansvarige på vårdcentralen tar emot plaggen och packar upp dem på rätt sätt.

Sparar 60 minuter i veckan

Förutom att ha minimerat antalet plagg som varit uteliggande i över 30 dagar – från 50 % till i snitt 8 % per månad, så görs en tidsbesparing på ca 60 minuter effektiv tid varje vecka, då beställning av personaltextilier inte längre behöver göras på Olofströms vårdcentral. En viktig pusselbit för resultatet är den beteendeförändring som skett då personalen blivit mer medvetna om rutiner och textilhantering. En rapport i Textilias webbportal hjälper även till att prioritera var fokus skall ligga, då den ger en indikation på vilka plagg och volymer man bör fortsätta att se över.

Fler vårdcentraler testar

Landstinget Blekinge är nöjda med resultatet och har valt att gå vidare och utöka piloten på ytterligare en vårdcentral. Även Stockholms läns landsting har genomfört en liknande pilot med mycket goda resultat. Beställningsfri textilservice lanseras som en tjänst till fler kunder under våren.

Läs också: Spara över 40 timmar per år med beställningsfri textilservice

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *