fbpx

Vinnare av Textilias Hållbarhetstipendium 2022 – Hållbar scenkonst

Miljö & Hållbarhet

Vinnare av Textilias Hållbarhetstipendium 2022 heter Anna Ardelius och Annika Nieminen Bromberg. Duon prisas för sitt långsiktiga arbete med att förändra en hel bransch genom att sprida kunskap och skapa förutsättningar för en mer hållbar scenkonst. Med stor erfarenhet, engagemang och nyfikenhet har Anna och Annika tagit sig an uppgiften att förstå och förändra svenska teatrars hållbarhetsarbete.

Anna och Annika har under fem års tid kartlagt svenska teatrars hållbarhetsarbete och initierat en mängd olika initiativ såsom skapande av en hållbarhetsgrupp på Folkteatern Gävleborg, sett över möjligheterna att skapa en regional materialpool, där textilier kan lånas och lämnas så att de återanvänds så mycket som möjligt, samt samarbete med flera internationella nätverk.

Duon arbetar som kostymdesigners och scenografer sedan närmare 30 år tillbaka och har stor kunskap om att producera scenkonst, men har saknat metoder för hållbarhet i sitt dagliga arbete. Deras dröm vore att få komma till en arbetsplats där hållbarhetspolicys redan finns, men då det inte ser ut så idag, beslutade de sig för att axla ledarmanteln och gå i bräschen för detta arbete.

Under 2022 har Anna och Annika gjort en förstudie för hur de kommande fyra årens klimatarbete på Folkteatern Gävleborg kommer att se ut. Målet är att hitta gemensamma metoder och verktyg för att arbeta för en hållbar scenkonstbransch. De viktigaste parametrarna de funnit är ansvarsfördelningen, tidsaspekten och, såklart, de ekonomiska resurserna – vad betyder det för en teater att ställa om.

Textilias motivering för valet av Hållbar scenkonst lyder:

Med stor erfarenhet, engagemang och nyfikenhet har Anna och Annika tagits sig an uppgiften att förstå och förändra svenska teatrars hållbarhetsarbete. En stor del av en teater består av textila uttryck och här finns stora möjligheter att minska behovet av nya textiler. Anna och Annika nöjer sig inte med att påverka enbart i Sverige utan kommer under 2023 åka till Prague Quadrennial och ställa ut med temat textil, hållbarhet, nätverk och kunskapsdelning inom scenkonsten. Textilia tycker att deras initiativ är både beundransvärt och mycket viktigt, då alla branscher behöver sätta hållbarhetsfrågan högst upp på sin agenda.

I slutet av oktober 2022 besökte Anna och Annika Textilia i Örebro för att presentera sitt arbete och ta emot sitt pris.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *