fbpx

Hållbarhet är inte ett val

Miljö & Hållbarhet

Röster om hållbarhet

Vi lever i en tid då ord som hållbarhet, klimatneutralitet, ekologiskt fotavtryck och livscykelanalyser har blivit vardag. Både enskilda konsumenter och företag visar ett fortsatt ökat intresse för hållbarhetsfrågor när de ska välja produkter och tjänster.

När något blir mycket intressant blir det också fler och fler som använder olika uttryck och ”buzz words” för att profilera sig och synas i rätt sammanhang. På Textilia kopplar vi vårt hållbarhetsarbete till våra starka värdeord; engagemang, tillsammans och trovärdighet. Vårt hållbarhetsarbete kan inte fungera om vi inte gör det med ett stort engagemang tillsammans med våra kunder och leverantörer samtidigt som vi är mycket trovärdiga. Att vara trovärdig betyder att man har gjort sin läxa. Att man vet vad som gäller. För att jobba med hållbarhet på ett sätt som bygger förtroende behöver man göra det systematiskt och inte enbart
genom tillfälliga projekt och kampanjer.

Vi arbetar noga med bakgrundsanalys för att se var i våra processer det kan finnas hållbarhetsrisker men också vilka möjligheter som finns.

Några exempel:

Prioriteringar för ett tydligt fokus

Arbetet gör att vi kan fastställa vad som är viktigast för oss att jobba med och vilka hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på. Därefter bestämmer vi oss för vad vi vill uppnå och vilka åtgärder som behöver genomföras för att ta oss dit. Det är ett systematiskt och trovärdigt arbetssätt för att tackla hållbarhetsfrågan och det är det som behövs för att nå faktiska förbättringar.

Vi är stolta över vårt 2021 där vi hållit fokus för vad som är de viktiga hållbarhetsfrågorna för Textilia och textilservicebranschen. Vi ökar andelen hållbara textilier, vi ökar antalet gånger textilier används innan de kasseras, vi ökar återvinning av kasserade textilier, vi sänker energi- och vattenanvändning i våra processer, vi ökar andelen förnyelsebart bränsle i våra fabriker och i våra lastbilar.

Kort sagt – vi blir bättre och vårt hållbarhetsarbete stärks.

 

Jonas Olaison,
Hållbarhetschef Textilia

 

Läs Textilias Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

 

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *