fbpx

Hur ska man utvärdera sitt hållbarhetsarbete?

Miljö & Hållbarhet

Att jobba aktivt med organisationens hållbarhetsarbete är något som fler och fler gör samtidigt som fler och fler lyfter upp att de gör det. Det är dock inte alltid lika lätt att utvärdera vad detta arbete gör för konkret nytta. I samband med den nya hållbarhetslagen som planeras träda i kraft i december i år blir det än fler företag som funderar på detta. Den nya lagen förväntas omfatta ca 1600 större svenska företag och ställer krav på en obligatorisk hållbarhetsrapport, antingen som en del i förvaltningsberättelsen eller som en separat redovisning.

Många anledningar att utvärdera

Förutom lagstiftningskravet finns det många anledningar till att redovisa och faktiskt utvärdera sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om allt från att lyfta frågan internt, ge anställda en positiv sporre, informera ägare och intressenter om hur hållbart företaget är över tid, men kan även vara ett sätt att positionera och marknadsföra sig.

Lagstiftningen hänvisar till erkända ramverk som exempelvis GRI för hur och vad som ska rapporteras, men man kan även fundera på mer än de konkreta nyckelindikatorerna: hur ska vi som företag utvärdera vårt hållbarhetsarbete?

Då är det mycket intressant att läsa om hur tidningen Aktuell Hållbarhet tänker utse ”årets hållbarhetschef” och hur de satt upp fyra kriterier för att avgöra den utnämningen. Fyra kriterier som jag anser att alla företag borde ta till sig och utvärdera sig själva utefter, förutom lagkraven förstås.

Åstadkommen affärsnytta

Hur har hållbarhetsarbetet bidragit till ökad affärsnytta? Vunna affärer, varumärkeshöjning, nya affärsmodeller, minskad risk?

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Faktisk effekt på hållbarhetsnyckeltalen samt vilken påverkan organisationens arbete har haft på hela marknaden?

Ledarskap

Hur väl engagerade är ledningsgruppen, staben, produktion, affär, styrelse, kunder, leverantörer? Hur mycket har man lyckats påverka och leda?

Innovation och nytänkande

Hur tänker man nytt och hållbart?

Om alla företag ställer sig dessa 4 frågor varje år så är det lätt att tillsammans med nyckeltalen mäta förändring och faktiska resultat i hållbarhetsarbetet.

 

// Jonas Olaison, Miljö- och Kvalitetschef

 

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.