fbpx

Hygien – lika viktigt i alla delar av kedjan

Operationsrum med sjukhuspersonal, gröna kläder - Textilia

Vård & Omsorg

Ett ökat inslag av multiresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner har bidragit till ett ökat fokus på konsekventa och professionella hygienrutiner kring textilhantering och användning. Hygien och rutiner kring hur det uppfylls är lika viktiga i hela kedjan – från tvätteriet till slutanvändaren och tillbaka igen.

Vilket ansvar tar vi som leverantör?

Vi följer kvalitetsstandarden SS-EN 14065. Detta innebär att vi bland annat genomför riskanalyser som garanterar hygieniskt säkerställda leveranser. I riskanalysarbetet ingår att följa rutiner för städning och desinfektion av utrymmen, utrustning och ytor samt rutiner för personlig hygien, klädsel och handhygien. Sköljvattnets PH-värde kontrolleras dagligen. Vid varje tvätt görs temperaturkontroller i tvättrör och maskiner och vartannat år genomför Swerea en extern auktorisationskontroll.

Dagliga hygienmätningar

Vi genomför dagliga hygienmätningar och uppföljningar som bland annat säkerställer att samtliga textilier uppfyller sjukvårdens krav. Vi har ett hygienteam på varje anläggning som ansvarar för att de dagliga rutinerna följs. Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt och minst en gång per år genomförs oanmälda hygienronder på alla anläggningar som komplement till övriga interna och externa hygienrevisioner.

För oss innebär kvalitetsstandarden SS-EN 14065 att rutiner och arbetssätt tydliggörs där våra medarbetare vet exakt vilka krav och tillvägagångssätt som gäller i olika hygienfrågor.

Systematiskt hygienarbete

Med vårt systematiska hygienarbete är vår ambition att befinna oss i frontlinjen och bidra med det vi kan – för att bidra till att minska spridningen av multiresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner. En hög ambition där samverkan och förståelse för kedjans alla delar är vägen till framgång.

/ Anna Hallberg

3 kommentarer på "Hygien – lika viktigt i alla delar av kedjan"

  1. Sara skriver:

    Hej! Jag jobbar inom vården (Karolinska) och undrar om det är pga. hygien rutiner som ni sluttat tillverka en sorts jacka vars modell är väldigt lik eran vadderad värmeväst (blå) inom sektionen personal plagg basic.

    • Anna Hallberg skriver:

      Hej, det är väldigt svårt att svara på din fråga utifrån ett specifikt plagg. Men troligen beror det inte på hygien, eftersom jackan i så fall inte hade funnits alls ifrån början. Alla plagg vi hanterar för sjukvården måste hålla samma höga krav på hygien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *