fbpx

Det krävs en industriellt kontrollerad tvättprocess för att uppfylla Socialstyrelsens hygienkrav för arbetskläder

Tvättrum med tvättmaskiner för arbetskläder - Textilia

Vård & Omsorg

Att Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård numera även gäller vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden har det skrivits flitigt om det senaste året. Även här på vår blogg. Orsaken till de nya, utökade kraven är att risken för spridning av smittoämnen och olika multiresistenta bakterier blivit vanligare ute i samhället.

Hygienkraven för arbetskläder innebär

Professionell och kontrollerad tvätthantering krävs

En grundförutsättning för att arbetskläderna ska uppfylla hygienkraven är att de ska gå att tvätta på sådant sätt att de blir rena och fria från smittoämnen. Det innebär att kläderna måste bli termiskt desinficerade, vilket de blir om de tvättas i minst 70 C i minst 10 minuter. Detta måste även kunna visas och kontrolleras att så har skett, vilket är väldigt svårt att göra om personalen tvättar kläderna hemma i sina egna tvättstugor eller om arbetsplatsen har en tvättstuga för ändamålet. Det krävs professionell kompetens och en industriellt kontrollerad tvätthantering.

Tvätterier auktoriserade med T-märket garanterar att hygienkraven kan följas

T-märket är en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätteriet uppfyller Tvätteriförbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Auktorisationskontrollen säkerställer även att det tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets uppsatta kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Ett T-märkt tvätteri kan därför garantera att arbetskläderna är fria från smittoämnen efter tvätt.

Positiv trend bland kommuner

Under det senaste året har vi sett en tydlig ökning av upphandlingar från kommuner som nu väljer att anlita en professionell tvättleverantör för att möta hygienkraven på kläderna. Sveriges Tvätteriförbund genomförde under sommaren 2016 en enkätundersökning bland landets kommuner som visar att många undersöker vilka behov man har och ligger i startgroparna för att genomföra upphandlingar. Det är såklart en mycket positiv utveckling som visar kommunernas vilja att göra vad som krävs för att förhindra smittspridningen.

Jag hoppas och tror att denna trend kommer hålla i sig!

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *