fbpx

Information med anledning av COVID-19

Information från Textilia med anledning av COVID-19.

Vård & Omsorg

Med anledning av spridningen av coronaviruset i Sverige och vår uppgift att upprätthålla en samhällskritisk funktion, har vi på Textilia aktiverat vår krisledningsrutin.

Detta innebär att vi tar COVID-19 på största allvar och vi följer kontinuerligt myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Våra tvätterier och våra befintliga rutiner och processer är utformade för att hantera artiklar som utsatts för infektion, virus och risk för smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att tvätt från coronasmittad eller misstänkt coronasmittad patient hanteras i enlighet med ordinarie riktlinjer.

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Samtliga av våra textilier tvättas med tvättkemikalier och temperatur anpassade för ändamålet i syfte att säkerställa mikrobiologisk renhet. Kläder och bäddgods går även igenom en efterbehandling där de utsätts för mycket hög värme (>170 C). Denna process är väl beprövad för att säkerställa hygieniskt rena textilier. Naturligtvis följer vi också våra rutiner för kontinuerlig övervakning och monitorering av våra processer för att säkerställa att de fungerar som de ska.

För dig som kund innebär detta att du följer de rutiner som redan finns.

För en säker hantering klassar vi på Textilia risktvätt enligt följande:

Vår beredskapsplan för tjänsten utförande

Vi följer de direktiv som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB gått ut med avseende samhällsviktiga verksamheter i syfte att säkerställa tjänstens utförande. Som en extra säkerhet har även samtliga tvätterier utsedda back-up tvätterier i det fall en hel anläggning behöver tas ur drift. Vi har i vår ordinarie planering anpassat textilstocken för att kunna hantera fluktuerande volymer. I tillägg finns vissa reservlager bestående av textilier som ej längre är insatt till kund.

En viktig riskhantering är att våra kunder hjälper till att upprätthålla en god cirkulation och ej bygger upp egna buffertlager som låser upp textilier.

Vår riskbedömning

Förutom ovannämnda risker så arbetar vi även med löpande riskbedömning och uppföljning av följande identifierade risker:

Vi har en krishanteringsgrupp som kontinuerligt övervakar utvecklingen och omedelbart vidtar de åtgärder som krävs, allt i enlighet med vår beredskapsplan. I dagsläget har vi god kontroll och förståelse av samtliga risker och jobbar löpande enligt vår plan för beredskap.

Denna bedömning gäller tills annat meddelas. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0771 – 21 23 00 kundtjanst@textilia.se

Senast uppdaterat 2020-05-20 kl 10.25

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *