fbpx

Laga, inte slänga! – ett enkelt sätt att spara på miljön

Laga vårdplagg istället för att slänga dem

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Vi skriver ofta om miljöfrågor här på bloggen, av den enkla anledningen att det ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi har, precis som alla andra verksamheter, ett ansvar att minska vår miljöpåverkan så mycket det bara går i alla delar av verksamheten. Därför ska jag här prata om ett enkelt men viktigt (och kanske självklart?) sätt att minska vår miljöpåverkan: nämligen att LAGA vårdplaggen istället för att slänga dem.

Så varför är det så viktigt? Jo därför att den allra största miljöpåverkan i ett vårdplaggs livscykel sker när det tillverkas första gången. Då går det åt som mest vatten, mest energi, mest kemikalier, mest färgämnen etc. Därför är alla metoder som förlänger både plaggens och råmaterialens livslängd, och hindrar dem från att slängas, ett bra sätt att minska dess miljöpåverkan.

Den här modellen visar vilka insatser som krävs för att förlänga livslängden på t.ex. vårdplagg.

Reduce-reuse-recycle-dispose - TextiliaReduce: Det bästa för miljön är att försöka minska antalet vårdplagg som tillverkas från första början.
Reuse: Nästa steg är att laga de vårdplagg som tillverkats istället för att slänga dem om de blir trasiga.
Recycle: När vårdplagget inte kan lagas längre, bör man om möjligt skicka till återvinning så att det kan bli till nya material eller produkter.
Dispose: I sista steget kan man slänga de plagg som inte kan återvinnas.

Ett vårdplagg med 3 liv

I vår verksamhet lagar vi tusentals textilier varje år. I snitt kan man säga att ett vårdplagg, t.ex. en bussarong, lagas 1-2 gången innan det slängs. Det betyder att plaggen har upp till tre liv innan de slängs, jämfört med att slänga dem direkt. För er som är bekanta med TV-spelvärlden kan man liknade det med när Super Mario hittar en grön svamp och får ett extraliv. Alltid en skön känsla!

Tusentals plagg som slängs i onödan

Tyvärr är det inte lika självklart att laga arbetskläderna i verksamheter där man själva ansvarar för inköp och tvätt av kläderna. Sveriges Tvätteriförbunds studie visar tvärtom att vård- och omsorgsverksamheter som gör stora investeringar i arbetskläderna istället slänger plaggen när de blivit trasiga. Dessutom byts ofta alla vårdplagg ut på en gång efter ett par år, oavsett om alla plagg behöver bytas ut eller inte. Det blir många tusentals kläder som slängs varje år i onödan. Studien visar även att man i högre utsträckning köper in billigare vårdplagg av sämre kvalitet för att minska den egna investeringskostnaden. Det leder till att plaggen slits snabbare och därmed slängs i snabbare takt. Vilket i sin tur leder till att verksamheten måste köpa in nya kläder oftare. Det blir negativ både för miljön och ekonomin.

Detta är mycket olyckligt tycker jag, och hoppas att fler verksamheter inser vinsterna med att laga arbetskläderna. Både de miljömässiga vinsterna och de ekonomiska.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.