fbpx

Må bra på jobbet – med en kreativ arbetsmiljö

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Vi på Textilia fortsätter att undersöka vad som gör att man känner yrkesstolthet och mår bra på jobbet. Vi har pratat med en av våra kunder, Karolinska universitetssjukhuset, som lyfter fram ett unikt projekt där man skapat en mer kreativ och flexibel arbetsmiljö för ökat samarbete och trivsel.

Flexibel och kreativ arbetsmiljö på Karolinska

-Vi ser att effektiviteten ökar och att det skapar ett värde och ett välmående för kollegor och för organisationen, berättar Lizette. Det är fantastiskt att se hur miljön knyter samman människor, ger dem fler valmöjligheter och mer energi.

En flexibel och kreativ arbetsmiljö på hälso- och sjukvårdens administrativa enhet, som ska balansera välbefinnande och effektivitet. Det är vad projektet ”Din Nya Arbetsdag @Karolinska” har haft som målbild. Med införandet av ett aktivitetsbaserat arbetskoncept med flexibla arbetsytor, arbetsplatser som delas av alla, sköna lounger, kreativa mötesrum, tysta fokusrum och större konferens- och projektutrymmen.

Din Nya Arbetsdag

Lizette Engelen, Programchef DNA@K

Med ett litet team om sex personer har Lizette Engelen, programchef för DNA@Karolinska, tittat på den fysiska arbetsmiljön ur fyra perspektiv. Hon kallar det 4 B.

På Karolinska Universitetssjukhuset har fokus legat på att skapa en arbetsmiljö som är trivsam, skapar energi och som man ser fram emot att gå till.
Vi arbetar med kreativa miljöer som ska stimulera och koppla ihop människor. Det krävs samarbete, en fungerande kommunikation och viktigast av allt – få medarbetarna med sig i projektet – att få dem delaktiga och våga testa, säger Lizette.

Speciellt inom hälso- och sjukvården är samarbete och flexibilitet en nyckelkomponent. Kollegor måste jobba mer tillsammans, samtidigt som de kanske befinner sig på olika platser.

-Programmet ska leda till en mer hållbar och effektiviserad arbetsmiljö genom social innovation, dvs med hjälp av nya strategier, begrepp, idéer. Det finns idag många digitala verktyg som gör att personalen kan arbeta både smartare och mer mobilt, berättar Lizette.

Hur fungerar det i praktiken.

DNA-teamet inledde med en kartläggning av vilka olika arbetsuppgifter som fanns i arbetsgruppen och vilka önskemål och behov de hade. Vid utformning och möblering av arbetsytorna har hänsyn tagits till hur människor rör sig och var naturliga möten uppstår, som t.ex. runt kaffemaskinen och kopieringsmaskinen.
DNA@K är ett nytt sätt att tänka. Det är som en pågående resa. Projektteamet och alla medarbetare har tillsammans kommit fram till konceptet som ska spegla vilka vi är och vilka vi vill vara. Vi ska arbeta smart, använda utrymmen klokt och ha en trevlig och inspirerande arbetsmiljö att vistas i. Vi kallar det en ”vi”-miljö, förklarar Lizette.

Foto: Nina Westam

Flexibla utrymmen

Arbetsmiljön erbjuder flexibilitet ur flera perspektiv. Det är en miljö där man ska mötas, både formellt och informellt. Med ergonomiska möbler, och där akustik och ljussättning utformats för att skapa en behaglig och inkluderande atmosfär. Den nya arbetsmiljön erbjuder en blandning mellan öppna och slutna utrymmen för att täcka in olika behov. Med flexibla arbetsplatser, olika tysta rum för fokuserat arbete samt kreativa mötes- och projektrum. De öppna ytorna och loungen finns för att mötas, reflektera och diskutera.
Målet är att ge medarbetarna fler valmöjligheter. Både beroende på vilket typ av arbete som ska utföras, men även i vilken sinnesstämning personen befinner sig i. Kanske behöver du arbeta tyst och fokuserat i ensamhet, eller kanske är det i ett grupprum med flera människor och med livliga diskussioner, förklarar Lizette.

Foto: Nina Westam

Arbetsmiljön påverkar oss

Det finns flera teorier som stödjer arbetsmiljöns betydelse. Rätt arbetsmiljö kan driva förändringar, inspirera människor och stötta dem i att samarbeta bättre. Men det är oerhört viktigt att planen anpassas efter de människor som ska arbeta där.
Det finns inte ett sätt och en miljö som passar för alla arbetsplatser, utan man måste utgå för den arbetsgrupp som ska vistas där, säger Lizette. Vilken typ av människor är det och vad triggar dem att tänka annorlunda, att tänka utanför boxen.

Foto: Nina Westam

Tips till de som vill förändra sin arbetsmiljö

Börja med att utvärdera befintlig miljö, samla information om de som arbetar där och vilka behov som finns. Involvera så många medarbetare som möjligt och samla deras idéer. Det är en bra utgångspunkt.
Med lite till inga pengar alls kan du göra saker i arbetsmiljön som kommer att få stora effekter. T.ex. bara i hur rummen möbleras, införa clean desk policy, eller testa promenadmöten, säger Lizette. Det är så roligt att se hur vi genom att skapa dessa miljöer får kreativiteten att börja flöda.

/ Sofia Stark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *