fbpx
Mångfald och inkludering börjar på tvätteriet

Mångfald och inkludering börjar på tvätteriet

Vardagshjältar

På Textilia arbetar medarbetare från världens alla hörn. 40 olika hörn för att vara exakt, och hälften av Textilias medarbetarna är utrikesfödda.

– Vi levererar inte bara en verksamhetskritisk tjänst till sjukvården utan är även en väl fungerande integrationsmotor för svensk ekonomi, säger Fredrik Lagerkvist, VD på Textilia.

Som Sveriges största textilservice-partner till sjukvården arbetar Textilia ständigt med hållbarhet – både genom att minimera negativ miljöpåverkan men även genom att skapa jobb för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Best in class när det gäller mångfald och integration

Textilservicebranschen är en personalintensiv och viktig bransch som erbjuder möjligheter till jobb utan krav på utbildning eller lång erfarenhet. Rapport 2018:05 från Handelns forskningsinstitut* visar att av alla arbetslösa som anställs inom tvätteribranschen i Sverige är nästan 40% invandrade från Asien eller Afrika. Det är betydligt mer än andra branscher.

– Rapporten bekräftar att vi är duktiga på att rekrytera och anställa de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi försöker att ta tillvara på vad människor kan snarare än vad de inte kan. Ett arbete på tvätteriet må vara ett enkelt jobb att få, men inte ett lätt jobb att utföra, säger Fredrik Lagerkvist, VD på Textilia.

En verksamhet med 40 olika nationaliteter

Att arbeta i en verksamhet med så många olika nationaliteter, varav många inte har svenska som förstaspråk, kräver att företaget står på en stark värderingsgrund när det gäller mångfald och inkludering. På Textilia är värderingarna styrande och det finns en 0-tolerans mot rasism eller främlingsfientlighet.

– Språket är en utmaning, men en del av integrationsprocessen och något man lär sig under arbetets gång. Det allra viktigaste är en gemensam grundsyn på alla människors lika värde och att det är just olikheterna som berikar oss som företag och det gäller för oss att ta tillvara på det, fortsätter Fredrik.

Vikten av ett arbete

Många av Textilias medarbetare har kommit som flyktingar och fått sitt första jobb i Sverige på tvätteriet. Och många har blivit kvar och vittnar om vilken skillnad det gör att få ett riktigt arbete. Ett exempel är Taif Hasan som kom till Rimbo, Norrtälje, från Irak 2003. Året efter blev han anställd som sommarpraktikant på Textilia och sedan dess har han arbetat sig uppåt i företaget. Sedan 2012 är han produktionsledare på samma plats där han började 14 år tidigare.

– Till synes och sist handlar hållbarhet om ansvar. För oss på Textilia är det lika viktigt att vara en hållbar arbetsgivare och ta ett socialt ansvar som att säkerställa en miljömässigt hållbar tjänst eftersom allt hänger ihop, avlutar Fredrik Lagerkvist.

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *