fbpx
Hygien, vård, arbetskläder, textilservice

Det som mäts blir gjort – och dessutom riktigt bra! [Krönika]

Vård & Omsorg

Det känns som att vi ofta pratar (tjatar?) om hygien och hur vi som textilserviceleverantör är med och tar ansvar för minskning av vårdrelaterade infektioner, genom att säkerställa en hygienisk tvättprocess och tjänst. Det svåra är dock att säkerställa hygien när de rena textilierna hanteras inom sjukhuset, vårdcentralen eller äldreboendet. Då är det nämligen upp till var och en att följa hygienrutiner och klädregler. Hur bra dessa regler efterlevs visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga mätning.

Så bra efterlevs hygienrutiner och klädregler

SKL har sedan 2010 genomfört en punktprevalensmätning (PPM) i syfte att mäta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. 2018 års mätning visar att följsamheten förbättrats både inom landsting och kommuner men att kommunerna har lite mer jobb kvar än landstingen. Som vi alla vet är följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. SKL:s undersökning grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Landsting ökar

Resultat från mätningarna 2018 visar att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom landstingen ökar mot föregående år. 22 800 medarbetare har ingått i observationsstudien som visar att andelen med full följsamhet i samtliga steg ligger på 74,1% jämfört med 73,1% föregående år. Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 93,4% och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 77,9%. Det steg som visar lägst följsamhet är desinfektion av händer före patientnära arbete.

Kommunernas resultat förbättras långsamt

Resultaten från de kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler visar att följsamheten i samtliga steg ligger på 48,6% jämfört med 48,3% föregående år. Drygt 7 800 medarbetare har observerats inom kommunerna. Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 83% (jmf. med landsting och regioner på 93,4%) och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 54,5%. Ett förbättringsområde är desinfektion före patientnära arbete, precis som för landsting.

Att kommunerna inte riktigt ligger på samma nivå som landstingen/sjukvården torde ha en enkel förklaring. För det första har de som arbetar inom kommunal omsorg helt andra förutsättningar i arbetsmiljö än på exempelvis ett sjukhus, plus att hygienrutiner och klädregler är en relativt nya krav inom kommunal verksamhet.

Med tekniken som hjälp

För våra kunder som använder chip i kombination med en skåpbaserad logistiklösning (Texi TLS) för sina personalplagg går det idag att följa och se ända ner på individnivå om person X faktiskt byter kläder varje dag. Dessutom kan vi se användarmönster och beteenden för att säkerställa att person X hanterar sina arbetskläder rätt – genom att hämta sina rena arbetskläder på morgonen och lämna tillbaka de smutsiga plaggen efter arbetsdagens slut. Dessutom pågår utveckling av ytterligare lösningar för att förbättra efterlevnad av hygienkrav. Ett exempel är en digital och uppkopplad handspritsdispenser där vi i systemet kan se att samma person som lämnade in de smutsiga plaggen faktisk följde hygienrutinen – genom att sprita händerna efter att plaggen lämnats i returenheten.

Här kanske någon höjer på ögonbrynen. Att övervaka efterlevnad av hygienrutiner hos de anställda är inte det att gå lite väl långt? Men om man vänder på det så är ju tekniken till för att hjälpa oss att göra rätt – utan att egentligen tänka på det. Jag tror nog att de flesta av oss har upptäckt många nya sätt där tekniken underlättar vår vardag varje dag.

Men som siffrorna visar – så är de flesta som arbetar inom svensk sjukvård är väldigt duktiga på att följa hygienrutiner och klädregler. Och vi får kanske hjälpas åt att hitta nya vägar för alla som arbetar inom kommunal omsorg – kanske en liten inbyggd handspritsficka i den nya blusen från Omvårda?

Kolla gärna in videon där vår miljö- och kvalitetschef Jonas Olaison berättar hur vi på Textilia jobbar för att säkerställa hygieniska textilier. Eller varför inte läsa vår intervju med självaste Tomten i detta nummer av Pure Magazine?

För dig som vill veta mer

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Resultat ppm av följsamhet BHK landstingen PowerPoint

Resultat ppm av följsamhet BHK kommuner PowerPoint

/ Anna Hallberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *