fbpx

Så säkerställer vi hygieniska textilier

Så säkerställer vi hygieniska textilier på Textilia

Miljö & Hållbarhet

I kampen mot VRI – vårdrelaterade infektioner, är det många faktorer som måste samverka. Dels hur städningen sköts på sjukhusen, dels hur vi tvättar de textiler som vi sedan levererar ut till de som jobbar inom vården. Så här säkerställer vi på Textilia en godkänd hygiennivå på de textilier som vi levererar ut.

Svensk standard SS-EN 14065

Vi har byggt upp ett väldigt tydligt arbetssätt som är baserat på Svensk standard SS-EN 14065

Riskanalys

Först identifierade vi hur hela tvättprocessen såg ut och var någonstans i den processen som det kan uppstå risk att vi återkontaminerar, d.v.s. smutsar ner rena textilier. När vi hade identifierat de punkterna bestämde vi oss för vilka steg som behövde tas för att minska den risken.
Det var bland annat åtgärder som handlar om att tydliggöra handhygien. Att vi är noga med handtvätt och alltid använder handsprit före rent arbete och efter smutsigt arbete. Vi tog fram regler för vad man får och inte får ha på sig när man jobbar i tvätteriet. T.ex. att man inte får bära smycken som ringar, armband eller klocka.
Det handlar också om hur vi särskiljer ren och smutsig sida i tvätteriet.* Personal som jobbar på smutsig sida får inte gå och hantera textilier som finns på ren sida. Och om man ska byta arbetsplats från smutsig sida till ren sida, så måste man byta arbetskläder – både överdel och byxa.
Det handlar också om hur vi städar och ser till att vi får en bra desinfektion av ytor som används för rena textilier.

Kontroll av tvättprocessen

För att säkerställa att våra tvättmaskiner är i balans och levererar hygieniska textilier så kontrollerar vi hela tiden viktiga nyckelparametrar som tvätt-temperatur, hur lång tid de tvättas, PH-värde, vilka kemikalier vi använder o.s.v.
Vi gör detta för att säkerställa att hela tvättprocessen är i balans, hela tiden. Så att vi får samma resultat varje gång – som är hygieniskt. Efter tvättningen hamnar textilierna i efterbehandlingen. Där går de igenom hög temperatur igen i form av mangel eller i en finnishtunnel för plagg. De färdiga plaggen viker vi, packar ihop och lägger dem enligt kundorder och skickar till er som kund. Här plastar vi in textilierna för att säkerställa att de inte blir kontaminerade under transporten till er.

Test av mikrobiell tillväxt

För att säkerställa att vår tvättprocess faktiskt levererar hygieniska textilier så genomför vi återkommande kontroller av vår process. Det går till så att vi ett plagg och en textillapp, vi fäster textillappen på plagget, och låter de gå igenom hela tvättprocessen. Från tvätt till efterbehandling. Lappen tar vi sedan loss och skickar till ett labb. Där gör man tester på hur mycket mikrobiell tillväxt har man på textillappen – en kontroll över vad som har hänt under tvättprocessen. De här testerna bevisar att vår process är i harmoni, att den mår bra och att den funkar som den ska. Och att vi levererar hygieniska textilier.

>> Hygienrutiner inom vården – Julia sjuksköterska bloggar

Lokala hygienombud och utbildningar

För att säkerställa att vårt hygienarbete fungerar över tid har vi utsett lokala hygienombud. De gör lokala kontroller och stämmer av att vi arbetar enligt våra regler. Vi har också återkommande utbildningar för all vår personal. Detta för att se till att de vet vad som gäller och hur man ska bete sig på Textilia.
Varje år så uppdaterar vi också den här riskbedömningen, våra riskpunkter. Har det skett några förändringar i verksamheten är det viktigt att se hur det påverkar hygienen, och så jobbar vi med de förändringarna.

Extern verifiering

Förutom allt ovan är våra system också verifierade av en extern revisor. En revisorsom har kollat så att vi faktiskt jobbar enligt den här Svenska standarden och satt det på papper. Det är en extra trygghet att veta att vi jobbar på ett bra och standardiserat arbetssätt.

Jag hoppas nu att ni har fått en tydlig och bra bild över hur vi jobbar med hygienfrågor och hur vi bidrar i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

 

* Smutsig sida är den del av tvätteriet där inkommande, smutsig tvätt tas emot och sorteras. Ren sida är där plaggen hanteras efter att de har tvättats.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *