fbpx

Gott samarbete för att lyckas med de nya upphandlingsreglerna

Gul skylt mot himlen med "changes ahead" på - Textilia

Vård & Omsorg

När Pernilla August, de sista skälvande minuterna av 2016, läste orden ”ring ut det gamla, ring in det nya” stämde det väl in på upphandlingssverige. Nytt år, nya upphandlingsregler, nya möjligheter, nya goda affärer som väntar.  2017 kommer bli ett intressant upphandlingsår för många av oss som jobbar med offentlig upphandling. Oavsett om man är beställare eller leverantör så är det en uppdaterad spelplan att förhålla sig till.

Vi måste hjälpas åt för att lyckas

Många av er kommer kanske, precis som jag, att inleda det nya året med att delta på Upphandlingsdagarna, Sveriges största årliga konferens gällande offentlig upphandling? Arrangörerna för konferensen anger att avsikten med konferensen är att man årligen ska erhålla ny nödvändig kunskap och viktiga ”nycklar” för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden.

För att börja våga ställa krav enligt de nya upphandlingsreglerna och våga tänka annorlunda anser jag att den viktigaste nyckeln för att nå goda resultat är ett gott samarbete, att vi hjälps åt och utvecklas tillsammans.

Förändring är inte enkelt men nödvändigt

Precis som med allt som är nytt och förändras finns det flera sidor.  Det nya är spännande, utvecklande och utmanande, men det är samtidigt svårt att bryta upp med det som varit, med det som man alltid gjort, det som känns bekvämt och tryggt.

Alla som varit med i en förändringsprocess, vare sig det skett på arbetsplatsen eller på det privata planet vet att förändring inte är enkelt, men nödvändigt för att gå framåt och utvecklas. Det kommer säkerligen krävas mycket arbete och tålamod och uppstå många ”barnsjukdomar” innan det flyter på.

ESPD – European Single Procurement Document

Ett exempel på detta gällande det nya upphandlingsdirektivet är det standardiserade formuläret ESPD (European Single Procurement Document) som skulle förenkla och effektivisera administrationen vid anbudsgivningen. Formuläret ska fungera som en egenförsäkran om leverantörens behörighet, finansiella ställning och kapacitet. Idag är det problem med att översättningen, som finns på 24 språk, leder till inkonsekventa svar. Kritik har även lyfts från de länder som redan idag har börjat nyttja formuläret att det i dagens version innebär ökad administrativ börda istället för lättnad.

Resultatet av de nya upphandlingsreglerna ser vi under året

Jag tror och hoppas att det kommer bli många intressanta diskussioner gällande de nya reglerna på årets upphandlingsdagar, men dessa diskussioner kommer att innehålla många antaganden.

Vi vet nu vilka regler vi ska förhålla oss till, och vi överöses av reklam från olika håll med erbjudande om konferenser och utbildningar för att lära oss hur vi ska tolka och arbeta enligt de nya reglerna.

Vi vet också att det inte kommer vara förrän Upphandlingsdagarna nästa år som vi står där med facit i hand och faktiskt kan säga om de nya direktiven resulterade i att göra upphandlingen;

Man säger att varje förändring börjar med ett beslut. Beslutet är taget och  klockan har ringt ut det gamla. Nu är det upp till oss att tillsammans på bästa sätt jobba med de nya upphandlingsreglerna för att om ett år,  kunna visa hur vi på bästa sätt utvecklats framåt och skapat goda affärer.

Läs också mitt blogginlägg: Satsa på 1 politiskt mål per upphandling för att bli nästa Anja Pärson

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.