fbpx
Person står på tipparna av sina skidor högst upp på ett berg - Textilia

Satsa på ETT politiskt mål per upphandling

Vård & Omsorg

De politiska områden som ofta nämns i samband med offentlig upphandling är:

Strategiskt använd upphandling är nyckeln för att nå dessa mål, men man bör inte satsa på att nå alla dessa mål och framförallt inte samtidigt. Ställ dig frågan: om du bara får välja ETT mål per upphandling, vilket politiskt mål är då viktigast?

För att få ut det mesta av en upphandling anser jag att fokus bör vara på just ett mål per upphandling. När man använder upphandling för att främja för många politiska mål samtidigt blir resultatet tyvärr ofta mellanmjölk.

Välj rätt OS-gren

Anja Pärson föreläser om att företag måste ha samma vinnarskalle som en idrottare. Om man jämför myndigheten med ett företag så bör man välja EN riktlinje och EN strategi för att nå sitt mål. Vissa områden blir då prioriterade och vissa inte. Ett företag skulle gärna vilja vinna OS i att vara billigast, ha bästa möjliga kvalitet, vara i framkant gällande hållbarhetsfrågor, lösa arbetslöshet i området m.m. men det skulle aldrig fungera i praktiken. Det krävs att företaget/myndigheten väljer ett fokus, en idrott, och sedan kör ända in i kaklet.

Miljö

Siktar man på miljömässiga hållbarhetsfrågor kan det politiska målet inte samtidigt vara att spara in pengar i regionen. Upphandlingsarbete kostar, tar tid och kräver resurser. Om vi jämför ämnet med en mer vardaglig situation, så är det för mig att jag väljer att lägga några extra kronor för att köpa den ekologiska mjölken till mina barn, mot att välja den billigare ordinarie mjölken.

Det är viktigt att tänka till inom vilket område gällande en vara eller tjänst det kan göra mest nytta att ställa hårda hållbarhetskrav? Att åtgärda miljöproblem via upphandlingskrav är mer informationskrävande jämfört med andra politiska mål, men i slutändan är det en satsning som faktiskt bidrar till en bättre framtid.

Att upphandla arbetskläder till kommun & landsting med bästa resultat Ladda ner vår guide

Sociala krav ska ställas där det är lämpligt och ger störst effekt

Är ökad sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden en viktig fråga för er? Då är det viktigt att ställa det kravet i upphandlingar. Men endast där det är lämpligt och där det faktiskt innebär att fler kan anställas, så att satsningen får den önskade effekten. Jag har i upphandlingar ofta stött på krav på 1-2 anställningar, men vilken effekt ger det egentligen i det stora sammanhanget? Tyvärr har jag även stött på upphandlingar där det till och med var direkt olämpligt att ställa dessa krav.

Konkurrensverket har i sina vägledningar tidigare uttalat att:
”Tillämpande av sociala krav i upphandlingar bör alltid föregås av ett övervägande huruvida sådana krav är lämpliga i den aktuella upphandlingen eller om det finns andra åtgärder, som är mer ändamålsenliga och effektiva för att uppnå önskade resultat. Utrymmet att ta sociala hänsyn är därtill begränsat till kontraktets utförande.”

När de sociala målen är att förbättra arbetsvillkoren i globala leverantörskedjor är det viktigt att inte ställa för slentrianmässiga krav. För att skapa påtaglig förändring i leverantörsleden behöver upphandlarna få resurser för att följa upp kraven. Leverantören behöver dessutom få incitament i upphandlingen som möjliggör en större satsning inom området.

Innovation ställer krav på ett företags kapacitet

Kraven gällande det nya, kommande upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap är ett bevis på att innovation kräver kapacitet. Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande myndighet särskilt tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning och utveckling, samt dess kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lösningar. Det visar att det krävs större företag med en viss kapacitet. Om det politiska målet är att främja innovation är det viktigt att inte kräva uppdelning i olika områden i underlaget för att främja små och medelstora företag.

Små- och medelstora företag

Tar det politiska målet sikte på SME (små- och medelstora företag) och en önskan är att öka konkurrensen på arbetsmarknaden med upphandlingen, då kanske man inte kan ställa de hårdaste miljökraven eller välja utvärdering på lägst pris. Större företag kan oftast lämna lägre priser och har större möjlighet att lägga resurser på att utvecklas inom hållbarhetsfrågor.

Så för att få så bra utdelning som möjligt i din upphandling måste du satsa helhjärtat på ETT område, och inte försöka baka in alla politiska mål samtidigt. Precis som i idrotten måste du satsa på ett område för att bli bäst och även välja idrottsområde utifrån de förutsättningar som finns.  Ska du bli nästa Anja Pärson kan du inte även satsa på längdåkning.

/ Sofia Stark

En kommentar på "Satsa på ETT politiskt mål per upphandling"

  1. Anna D skriver:

    Väldigt kloka rader! Det ställer ökade krav på upphandlare. De bör ha kunskap om vilka krav som går att ställa, är önskvärda att ställa utifrån konsekvens och önskad effekt. -och en gemensam syn på uppdragsbeskrivningen. Hoppas dock på ökade möjligheter för SME-företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *