fbpx

Så gör Textilia skillnad på riktigt med hållbara textilservicelösningar

Miljö & Hållbarhet

Genom smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar vill Textilia göra skillnad på riktigt i hållbarhetsfrågan. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig sjukvård arbetar Textilia med att säkerställa en så hållbar leverans som möjligt genom textiliernas livscykel – från tillverkning till återvinning.

– Vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår affärsmodell vilket är en framgångsfaktor, inte bara för oss utan också för våra kunder och miljön, säger Jonas Olaison, miljö- och hållbarhetschef på Textilia.

Textilia tillhandahåller uthyrning och cirkulation av textilier med målet att maximera användningen av producerade textilier genom en nästan cirkulär affärsmodell. Som en partner till främst aktörer inom offentlig sjukvård, men även privata företag är hållbarhetskraven höga.

– Den textilservice vi levererar är väldigt efterfrågad inom offentlig sektor där det finns ambitiösa hållbarhetsmål. Vi arbetar väldigt nära våra kunder och de söker sig till oss för att vi arbetar med hållbarhet i alla led och kan hjälpa dem att nå sina egna hållbarhetsmål, säger Jonas Olaison.

Läs också: Så omfattar Stockholms läns landsting:s miljömål även underleverantörens miljöpåverkan

Hållbarhet i alla led

Hållbarhetstänket är något som genomsyrar alla delar av Textilias verksamhet. Man lägger stort fokus på att vara en hållbar arbetsgivare med ett socialt ansvarstagande, driver utvecklingen av hållbara textilier tillsammans med sina kunder och försöker kontinuerligt återvinna och minimera svinn för att färre textilier ska behöva produceras.

– Störst del av miljöpåverkan ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Kan vi minska detta, köpa in färre textilier och få en högre omsättningshastighet så är vi på god väg mot både en bättre ekonomi och miljö. Vi tittar också kontinuerligt på hur vi kan byta ut material mot alternativ som inte påverkar miljön lika mycket som till exempel bomull, konstaterar Jonas.

Läs också: Vad händer när bomullen inte räcker

Målet är att bli en helt klimatneutral textilservice 2035 vilket Textilia arbetar mot genom nära samarbete med sina kunder och en rad initiativ. Till exempel investerar Textilia i re:newcell i syfte att främja återvinning av textilfibrer.

– Vi vill att alla våra tvätterier ska leva upp till Svanens märkning av tvätt- och textilservice. Märkningen ställer krav på allt från effektiva transporter på förnyelsebara bränslen till hur man tvättar, med vilka kemikalier och vilken energiförbrukning man använder. Vi försöker också up-cycla kasserat material som kan bli till andra produkter och återintroduceras till kund, säger Fredrik Lagerkvist, vd på Textilia.

Fokus på socialt ansvarstagande

En viktig del i verksamheten ligger även i att säkerställa ett socialt ansvarstagande i alla leverantörsled i Asien och Europa.

– Vi arbetar med att ställa tydliga krav och följa upp dem hos våra textilproducenter, genom vårt samarbete med amfori – BSCI sker även utbildningar och lobbyverksamhet på plats i länder som Bangladesh, avslutar Jonas Olaison.

Läs också: Tvätten – en integrerande framtidsbransch

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *