fbpx
Tvätta arbetskläder hemma är inte det bästa för miljön

Sämre för miljön att tvätta arbetskläder hemma

Miljö & Hållbarhet

Att tvätta arbetskläder i hemmen har en större inverkan på miljön än att tvätta dem på professionella tvätterier. Trots att den nya tvättutrustningen i hemmen har blivit mer energieffektiv under senare år uteblir de förbättrade miljöresultaten, vilket beror på konsumenternas tvättvanor. Detta är en av de viktigaste slutsatserna från GfK-undersökningen om konsumenters beteende vid tvätt av arbetskläder i hemmen, på uppdrag av ETSA (European Textile Services Association)*.

Textilservicebranschen använder kontrollerade metoder för att se till att tvättcykelns alla parametrar optimeras varje gång. Konsumenter saknar däremot den tekniska bakgrund som krävs för att beräkna eller kontrollera tvättaktiviteternas miljöpåverkan.

Tvätta arbetskläder hemma – inte det bästa alternativet för en hållbar miljö

Den tvätt- och torkutrustning som används i hemmen måste i dag, precis som industritvättutrustning, uppfylla flera miljöstandarder gällande energi- och vattenförbrukning. Om alla tvättparametrar respekteras, t.ex. tvättvikt, temperatur, tvättmedelsdosering etc. minskar den negativa miljöpåverkan. ”På grund av konsumenternas tvättvanor i hemmen är det ofta så att dessa viktiga parametrar inte optimeras och därmed uteblir tyvärr den önskvärda positiva miljöeffekten”, säger Matthias Zoch, chef över miljö- och processutveckling, MEWA.

Känner du till din tvättmaskins vattenförbrukning?

Undersökningen visar att 30 % till 40 % av konsumenterna inte känner till tvättmaskinens energiklass och engergiförbrukning, medan 60 % till 70 % av konsumenterna inte känner till torktumlarens energiklass och energiförbrukning.  90 % av konsumenterna har ingen aning om hushållsapparaternas vattenförbrukning.

Ytterligare 6 av 10 konsumenter startade sin tvättmaskin även om den inte var helt full, trots den höga energiförbrukningen. Fler än hälften av konsumenterna följer inte maskintillverkarens anvisningar vad gäller tvättmedelsdosering (51 %), medan 35 % inte ens mäter mängden tvättmedel som de häller i tvättmaskinen.

Textilservicebranschen arbetar för en hållbar affärsmodell

Samtidigt som tvättning i hemmen sker på bekostnad av miljön, minskar professionella tvätterier aktivt sin belastning på miljön. Genom att använda ny och förbättrad teknik fortsätter den professionella tvättbranschen att optimera sina resurser, sin energiförbrukning samt minska utsläppen av CO2. Dessutom har den utvecklat och fortsätter att förbättra tekniken för avloppsrening, vattenåtervinning och neutralisering**.

Matthias Zoch, ansvarig för miljö- och processutveckling, MEWA: ”Textilserviceföretag följer en affärsmodell som i stor utsträckning värnar om miljön. Det är självklart att textilservicebranschen erbjuder ett mer hållbart alternativ till engångsartiklar, tvättning i hemmen och ägandet av textilier. Återvinning ingår i varje steg av de tjänster som textilserviceföretag erbjuder: Skadade plagg lagas t.ex. medan däremot 51 % av konsumenterna byter till nya arbetskläder när de går sönder, enligt GFK-undersökningen 2012. Alla industriförpackningar återvinns eller återanvänds dessutom, vilket ännu inte är fallet för merparten av hushållen.”

Källor:

*GfK-undersökningen ”Konsumenters beteende vid tvätt av arbetskläder i hemmen” på uppdrag av ETSA (European Textile Services Association) utfördes mellan juli och november 2012 i Belgien, Tyskland, Polen och Storbritannien. I varje land intervjuades ungefär 400 svaranden via en Internet-undersökning och personliga intervjuer. Svaranden kom från följande branscher och områden: byggnation, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, teknik, mat och dryck, återförsäljare/detaljhandel, jordbruk/lantbruk, kemi/petrokemi, vägarbeten och fiskeri.

** ETSA ”Undersökning av resursförbrukningen i tvätterier för arbetskläder och linnen 2011” och ETSA:s miljöengagemang.

Källa: Sveriges Tvätteriförbund

/ Petter Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *