fbpx

4 anledningar till varför tvättbara operationsplagg är bättre än engångsplagg

Sjukhuspersonal i operationssal med arbetskläder på - Textilia

Vård & Omsorg

Funderar du på om du ska välja tvättbara operationsplagg till verksamheten eller motsvarande plagg i engångsmaterial? Då vill jag här lyfta fram fyra faktorer som kan vara bra för dig att vara medveten om. Valet får nämligen konsekvenser för både miljön och personalens välbefinnande.

Hygien

Uppfattningen om att engångskläder skulle vara bättre än tvättbara operationskläder ur ett hygienperspektiv stämmer inte. Båda varianterna uppfyller kraven i EN 13795-3, den europeiska standard som specificerar krav för medicintekniska produkter som operationsrockar, arbetskläder och uppdukningsmaterial för patienter, personal och utrustning som är avsedda för att förhindra överföring av smittämnen under kirurgiska ingrepp.

Vid tvätt av flergångskläder kontrolleras vattentemperaturen noggrant hela tiden så att plaggen tvättas i minst 70 grader i minst 10 minuter, vilket är kravet för att uppnå en godkänd hygiennivå. De efterbehandlas sedan med 180 gradig ånga som ytterligare säkerställer den hygieniska renheten. Under transporten plastas plaggen in för att skyddas från smuts och bakterier.

Miljö

Väljer du tvättbara operationsplagg framför engångsplagg gör du även ett val för en bättre miljö. I en studie gjord av Martyna Mikusinska, SWECO, på uppdrag av Region Örebro Län, konstaterar hon att engångskläder har mer än fem gånger så stor negativ miljöpåverkan som tvättbara kläder.

Studien visar att det är i tillverkningsprocessen som den största miljöpåverkan sker för båda typerna av plagg. Det innebär att varje gång ett plagg tvättas istället för att slängas så ersätter tvättprocessen den tillverkningsprocess som annars skulle ha ägt rum och därmed reduceras miljöpåverkan markant.

Avfall

Användning av engångskläder genererar ett enormt avfall som redan idag är ett stort problem inom vården. Tvättbara operationsplagg klarar över 100 tvättar innan det måste kasseras. Det innebär att ett flergångsplagg har en livslängd på ca 5 år vid normal användning.

Komfort

Flergångskläder består i regel av vävda material medan engångskläder består av s.k. nonwoven.

Nonwoven material hålls ofta ihop genom att plastmaterial smälts samman, vilket gör det svårare att få det följsamt och starkt. Det gör också att de naturliga ”håligheterna” i väven minskar kraftigt eller försvinner helt, vilket gör att materialet känns mer tätt och ”andas” sämre.

Vävda material upplevs mer luftiga och är mer följsamma på kroppen. Det gör att tvättbara operationsdräkter inte skrynklar lika lätt och har en mer naturlig ”andningsfunktion”, utan att tappa sin skyddsfunktion. En studie genomförd av Bekleidungsphysiologisches Institut Hohenstein visar att engångstextilier ökar transpirationen, särskilt vid högre belastning. Men även i ett praktiskt stresstest visar sig flergångstextilier vara överlägsna (se diagram).

diagram-svettfaktor

 

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.