fbpx

Tvätteriet – en hållbar integrationsmotor

Vård & Omsorg, Vardagshjältar

Genom smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar vill Textilia göra skillnad, på riktigt, inom hållbarhetsfrågan.

Som Sveriges största textilservice-partner till offentlig sjukvård arbetar Textilia med att säkerställa en så hållbar leverans som möjligt. Både genom att minimera negativ miljöpåverkan, men även genom att skapa jobb för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

>>Tvätten – en integrerande framtidsbransch

Textilservicebranschen är en personalintensiv och viktig bransch som erbjuder möjligheter till jobb utan krav på utbildning eller lång erfarenhet. På Textilia arbetar människor från ett 40-tal olika länder, varav många har kommit som nyanlända och vittnar om vilken skillnad det gör att få ett riktigt arbete. Av alla arbetslösa som anställs inom tvätteribranschen i Sverige är nästan 40 procent invandrade från Asien eller Afrika. Det är betydligt mer än andra branscher*.

”Hälften av våra medarbetare är utrikes födda. Vi försöker att ta tillvara på vad människor kan, snarare än vad de inte kan. Ett arbete på tvätteriet må vara ett enkelt jobb att få, men det är inte ett lätt jobb att utföra. Språket är en utmaning, men blir en del av integrationsprocessen och något man lär sig under arbetets gång”, berättar Fredrik Lagerkvist, vd på Textilia.

Hållbarhet i alla led

Textilia tillhandahåller uthyrning och tvätt av textilier med målet att maximera användningen av producerade textilier genom en cirkulär affärsmodell. Som partner till svensk sjukvård är hållbarhetskraven höga.

”Inom offentlig sektor finns ambitiösa hållbarhetsmål. Vi arbetar alltid i nära samverkan med våra kunder som söker sig till oss för att vi arbetar med hållbarhet i alla led. Genom tydliga krav och långsiktigt samarbete hjälper vi våra kunder att nå sina hållbarhetsmål”, säger Jonas Olaison, miljö- och hållbarhetschef på Textilia.

>>Textilia gör skillnad på riktigt med hållbara textilservicelösningar

Störst del av miljöpåverkan ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Genom att köpa in färre textilier och öka nyttjandet av de textilier som är i bruk förbättras både ekonomi och miljö. Utveckling av mer hållbara textilier är också en viktig parameter.

”Vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår affärsmodell vilket är en framgångsfaktor, inte bara för oss utan också för våra kunder, vår miljö och det samhälle vi lever i”, säger Jonas Olaison.

Klimatneutral 2035

Målet för Textilia är att vara helt klimatneutral 2035. Detta är något som företaget arbetar mot tillsammans med sina kunder genom en rad olika initiativ, exempelvis den investering som nyligen gjorts i re:newcell i syfte att främja återvinning av textilfibrer.

”Till syvende och sist handlar hållbarhet om ansvar. För oss på Textilia är det lika viktigt att vara en hållbar arbetsgivare och ta ett socialt ansvar, som att säkerställa en miljömässigt hållbar tjänst eftersom allt hänger ihop. Vi är dessutom en riktig integrationsmotor i svensk ekonomi”, avlutar Fredrik Lagerkvist.

>> Tvätteriet bryter utanförskap för utrikes födda

Källa* Rapport 2015:05 Handelns forskningsinstitut – Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?

/ Anna Hallberg

2 kommentarer på "Tvätteriet – en hållbar integrationsmotor"

  1. Adel skriver:

    Jag behöver jobbar med er

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *