fbpx
Hygiennivå vårdplagg omsorg

Svårt för vårdgivare att uppnå godkänd hygiennivå när de tvättar arbetskläderna på arbetsplatsen

Vård & Omsorg

Befolkningen i Sverige och övriga Europa blir allt äldre, vilket innebär ökat tryck på vården och äldreomsorgen de kommande åren. Vikten av hög hygien för att minimera uppkomsten av multiresistenta bakterier och spridning av vårdrelaterade infektioner har därför aldrig varit större.

Det är många faktorer som måste samverka i detta, bland annat spelar hanteringen av vårdpersonalens arbetskläder en viktig roll. De måste hanteras, tvättas och förvaras på rätt sätt så inga bakterier sprids mellan patienter och vårdare. Här ser vi att vård- och omsorgsgivare som låter personalen tvätta sina arbetskläder på arbetsplatsen har svårt att uppfylla godkänd hygiennivå på kläderna. Exempelvis klarar inte hushållsmaskiner (som ofta används) att hålla rätt temperatur som krävs för effektiv avdödning av bakterier.

Brist på kompetens och fel utrustning medför smittrisker

En grundförutsättning för att arbetskläderna ska uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygiennivå är att de ska gå att tvätta så att de blir rena och fria från smittoämnen. Det innebär att kläderna måste bli termiskt desinficerade, vilket de blir om de tvättas i minst 70 C i minst 10 minuter. Detta måste även kunna kontrolleras att så har skett, vilket är svårt om personalen tvättar kläderna hemma eller om arbetsplatsen har en tvättstuga för ändamålet.

Anledningen är att vård- och omsorgsgivare ofta använder vanliga hushållsmaskiner vid tvätt på arbetsplatsen. Hushållstvättmaskiner når vanligtvis inte de temperaturer som behövs för effektivt avdödande av bakterier. Dessutom finns stora risker av rekontaminering* av de rena textilierna när personalen inte har rätt kompetens och/eller tid att hantera kläderna på rätt sätt. T.ex. bör inte rena textilier transporteras i samma utrustning som smutsiga. Personalen bör även desinficera händerna efter att ha hanterat smutsig tvätt för att inte riskera att föra bakterier vidare.

Guide: 4 saker du måste veta för att arbetskläderna ska uppfylla kraven på  basal hygien

Systematiskt hygienarbete krävs

För att garantera att föreskrifterna för basal hygien uppfylls krävs att man har ett systematiskt och kontrollerbart hygienarbete på arbetsplatsen. För professionella tvätterier som jobbar mot vård och omsorg är detta en självklarhet. Alla seriösa tvättleverantörer i Sverige arbetar enligt den europeiska hygienstandarden EN 14065 (se även T-märket nedan). Den beskriver ett system som säkerställer den mikrobiologiska kvaliteten på tvättade textilier som används i specifikt definierade sektorer där det är nödvändigt att kontrollera biokontaminering.

Vill du veta mer hur vi på Textilia arbetar för att säkerställa hygieniskt godkända textilier kan du titta på denna film med vår miljö- och kvalitetschef Jonas Olaison. Han går igenom vårt hygienarbete steg för steg genom hela tvättprocessen.

T-märket garanterar att hygienkraven kan följas

T-märket är en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätteriet uppfyller Tvätteriförbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Som en del av auktoriseringen genomförs analyser av förekomsten av bakterier på tvättad tvätt. Samtliga medlemmar i organisationen är också skyldiga att visa hur smutsiga textilier skiljs från rena textilier i de lokaler som används och hur transportfordon hålls fria från eventuella föroreningar.

Ett T-märkt tvätteri kan därmed garantera att arbetskläderna är fria från smittoämnen efter tvätt på en helt annan nivå än om kläderna tvättas av vårdpersonalen på arbetsplatsen. Valet att låta ett auktoriserat tvätteri ta hand om arbetskläderna ger därför dig som vårdgivare en mycket större trygghet och säkerhet, både för personal och patienter.

*Rekontaminiering innebär att ett rent plagg oavsiktligt kommer i kontakt med smitta från ett smutsigt plagg eller yta eller via mänsklig kontakt.

/ Petter Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *