fbpx
Vad häner när bomullen inte räcker

Vad händer när bomullen inte räcker?

Miljö & Hållbarhet

Idag används textilfibrer och framförallt bomull i enorma mängder över hela världen. Och i takt med att befolkningen ökar, så ökar även efterfrågan och behovet av ännu mer textilfibrer. Så om behovet och efterfrågan ökar i samma takt som den hittills gjort kommer vi år 2030 sakna ungefär 20 miljoner ton textilfibrer. Jordens resurser räcker helt enkelt inte till för att producera mer för att möta behovet.

Bomull – en miljöbov?

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner. Eftersom odlingen ofta sker i torra områden, där sötvatten är en bristvara, krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull är tillsammans med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna. Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på det omgivande sötvattnets hydrologi och dess biologiska mångfald. I odlingen används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier.

Bomullsodlingen upptar endast 2,5 % av jordens uppodlade jordbruksmark, men förbrukar en oproportionerligt stor andel av den totala användningen av jordbrukskemikalier. Och dessutom hela 25 % av den totala mängden insektsbekämpningsmedel. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är de flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga. Människor som exponeras för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk och kan bli förgiftade.*

Alternativ till bomull

Så vad är alternativet? Måste vi gå nakna i fortsättningen? Nej, förhoppningsvis inte. Vi måste bara bli bättre på att nyttja alternativ till bomull. Det finns flera bra alternativ redan idag. Ett exempel är Lyocell.

Lyocell är en träfiber som tillverkas av cellulosa från energiskog. Fibern framställs genom att cellulosan behandlas med biologiskt nedbrytbara kemikalier, och sedan spinns till trådar. Behandlingsprocessen sker i ett slutet system. Det gör att det mesta av kemikalierna kan återvinnas istället för att släppas ut i spillvattnet. Materialet är nedbrytbart till hundra procent och har ett stort användningsområde. Till exempel i blusar, skjortor eller jeans. Lyocell har en sval och skön känsla mot huden och en väldigt bra absorptionsförmåga.

Det finns även möjligheter att återvinna textilier på samma sätt som man återvinner glas eller plast, för att på så sätt producera nya material utan att behöva odla mer.

Vad kan vi som textilservicepartner göra?

Textilia har redan infört träfibermaterial, som t.ex. Tencel™ (Lyocell) och Modal, i flera artiklar. Och vi jobbar hela tiden med att utveckla fler användningsområden. Vi deltar även i flera forskningsprojekt som fokuserar på framtidens textilier och varje år delar vi ut ett stipendium till textilstudenter som på olika sätt forskar på att minska textilfibrers miljöpåverkan.

Vi pratar även väldigt gärna med våra kunder för att de ska få upp ögonen för alternativa, mer resurssnåla material. Allt för att på så sätt öka efterfrågan på dessa. Fråga oss gärna, så lovar vi att berätta allt vi kan.

Vad kan ni som kund göra?

Våga efterfråga och ställ krav på artiklar med mer resurssnåla alternativ. Både i upphandlings- och offertunderlag och under löpande avtal med er befintliga textilservicepartner.

Då kan vi med gemensamma krafter vända utvecklingen och se till att bomullen räcker till även i framtiden. Och rädda miljön på samma gång.

 

* Bomull – En ren naturprodukt? (Världsnaturfonden WWF 2005)

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *