fbpx

Värna om de enkla jobb som redan finns

Vård & Omsorg

Debatten om de ”enkla jobben” pågår. Regeringen har utlovat att skapa 30 000 nya så kallade ”enkla jobb”. Politikernas ambitioner att skapa enkla jobb tenderar dock att bli missriktade då man i flertalet kommuner i södra Sverige, exempelvis Kalmar, Malmö och Landskrona, har mer eller mindre konkreta planer på att själva starta upp serviceverksamheter som redan idag utförs av professionella privata aktörer.

Vad menas med ett ”enkelt jobb”?

Låt oss först reda ut vad som menas med ett ”enkelt jobb”. För oss innebär ett enkelt jobb inte ett arbete som är lätt och enkelt att utföra, utan ett enkelt jobb handlar om att ha möjlighet att överhuvudtaget få ett arbete utan att det krävs en lång utbildning eller erfarenhet.

Dessa typer av enkla jobb har vi historiskt hittat i tillverkningsindustrin. Men här har den globala konkurrensen lett till att många av de ”enkla” jobben flyttat utomlands – till länder med lägre löne- och levnadsnivåer. De finns alltså inte speciellt många tillverkande företag kvar inom Sveriges gränser. I Karlskrona kan vi exempelvis stoltsera med fina företag som Ericsson och Kockums – men det är knappast de enkla jobben som blir kvar när de gör neddragningar – allt som är möjligt att flytta utomlands flyttas.

Servicebranschen är idag en av få branscher som kan erbjuda s.k. ”enkla” jobb.

Det som däremot finns inom Sveriges gränser och som inte går att flytta utomlands är service. Och det är här vi i tvätt- och textilservicebranschen kommer in som en viktig spelare. Vår bransch säkerställer att svensk sjukvård, omsorg, industri och besöksnäring kan bedrivas på ett säkert och hygieniskt sätt genom att bland annat tvätta och leverera rena arbetskläder och textiler till sjukhus, äldreboenden, fabriker, hotell och restauranger. Vi balanserar på gränsen mellan produktion och service. Vår tjänst kräver anläggningar och stora personalstyrkor för att hantera vår dagliga produktion, samtidigt är vi serviceföretag med höga krav på leveranssäkerhet som levererar vår tjänst ”hem till våra kunder” – vilket innebär att vi måste finnas nära.

Vi erbjuder redan idag enkla jobb. Så frågan, i vår mening, handlar främst om att behålla och utveckla de enkla jobb som redan finns, inte vidta kostsamma och felriktade åtgärder som långsiktigt kan få negativa konsekvenser för sund konkurrens och livskraftiga företag.

En bransch med stor tillväxtpotential

Idag sysselsätter Tvätt- och textilservicebranschen ca 5000 personer i Sverige men undersökningar* visar att det finns stor potential att växa – under förutsättning att möjligheter till en miljöriktig, kostnadseffektiv och fackmannamässig tvätt- och textilservicesektor tas till vara. Bara vid vår anläggning i Karlskrona har vi på 3 år vuxit med närmare 30 % i antalet anställda. Vi har därmed gett stort antal personer möjlighet till ett riktigt jobb, personer som i många fall annars skulle haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det innebär en ökad livskvalitet för individen och fler arbetstillfällen lokalt.

Integration och mångfald berikar

En annan positiv aspekt av att kunna erbjuda enkla jobb är möjligheter till ökad integration. Vi fokuserar medvetet på att rekrytera utifrån ett mångfaldsperspektiv. Inom Textilia har vi medarbetare från ett 30-tal olika nationaliteter. Som företag känner vi en stolthet över att vara ett mångkulturellt företag, att vi kan erbjuda människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och där vi dagligen ser hur ett arbete förändrar en människas liv. För att arbeta på ett tvätteri behöver du inte 10 års erfarenhet eller en civilingenjörsexamen. Men det är inte ett enkelt jobb att utföra. Du måste vara flexibel, serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull.

Låt oss tillsammans – vi inom tvätt- och textilservicebranschen, näringslivet och offentlig sektor, hjälpas åt att ta tillvara på den potential som finns i en miljöriktig, kostnadseffektiv och fackmannamässig tvätt- och textilservicesektor i syfte att behålla och utveckla de enkla jobb som redan finns.

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia

**Källa. www.tvatteriforbundet.se

 

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *