fbpx

Västerbottens läns landsting väljer Fairtrade

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Västerbottens läns landsting (VLL) har en vision som siktar högt. År 2020 ska Västerbotten ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Som en del av visionen har de även som mål att bli Sveriges mest hållbara landsting.*

Karin Modig, miljösamordnare på VLL
Karin Modig, miljösamordnare på VLL

År 2020 ska Västerbottens läns landsting vara Sveriges mest hållbara landsting. Att ställa tydliga krav på miljö, hållbarhet och sociala villkor i upphandlingar och i avtal med leverantörer är ett av stegen. Textilia samtalar med Karin Modig, miljösamordnare på VLL, för att höra lite kring hur hon och hennes kollegor arbetar för att uppnå miljö- och hållbarhetsmålen.

Fairtrade-märkta textilier

Med sikte på social hållbarhet formulerade VLL i sitt textilavtal att de vill se att leverantören och VLL samverkar för att öka andelen produkter som står för rättvis handel. Ett ställningstagande som satte bollen i rullning hos Textilia och ledde till en helt ny textilie i sortimentet – en Fairtrade-märkt kökshandduk.

–  Genom att ställa både sociala och miljömässiga krav i upphandling, bidrar vi till att skapa hållbar utveckling. En av tankarna bakom kravet på rättvisa produkter i upphandlingen var också att vi ville kunna ha möjlighet att ansöka om att bli ett Fairtrade-landsting, berättar Karin. I dagsläget har vi ännu inte gått vidare med den processen, men vi ville säkra möjligheten.

För att kunna diplomeras krävs det att landstinget förbinder sig att öka andelen Fairtrade-märkta produkter som köps in och att man ska ställa sociala och etiska krav vid upphandling. **

–  När det gäller Fairtrade-märkta livsmedel så har VLL kommit långt, men i övrigt produktsortiment har utbudet varit lite tunnare och därför var den här handduken viktig.

Kökshandduk i Fairtrade-märkt bomull

Hållbara och alternativa textilier

–  Ett annat viktigt område, som vi försöker arbeta med hela tiden det är att ställa tydliga miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling. För det är där vi har störst chans att påverka, både på produktutveckling och på att de produkter vi köper in faktiskt är hållbara, fortsätter Karin.

En viktig framgångsfaktor är ett bra samarbete och dialog under avtalsperioden. Att både upphandlare och leverantör kommunicerar med varandra och funderar över vad som kan utvecklas eller förbättras under avtalsperioderna. VLL har till exempel skrivit in i sitt avtal att de vill se att leverantören försöker öka andelen alternativa material i textilierna.

–  Vi hade tidigt bestämt oss för att titta på alternativ till traditionella material som till exempel bomull. Att återvinna material är ju en miljövinst i sig och genom att återanvända förbrukade material har vi öppnat dörren för fortsatt utveckling inom miljö och hållbarhet, berättar Karin. *

Målet att bli Sveriges mest hållbara landsting

Det kan låta som en tufft ställd målbild, men så har VLL också tufft beslutade mål de arbetar för att uppnå. Som Generationsmålet, ett inriktningsmål för miljöpolitiken och som vägleder miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Det siktar på att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

–  Generationsmålet säger att vi ska lämna ifrån oss ett samhälle till nästa generation där miljöproblemen är lösta. Och har man den typen av mål, då måste man ju även ha en bra och tydlig målbild att arbeta emot och det tycker jag att vi har, säger Karin Modig

Med ansvar för miljö

Som miljösamordnare är Karins huvuduppdrag att arbeta för att minska landstingets påverkan på miljön. Hon och hennes kollegor ska agera som stöd och bollplank för landstingets alla verksamheter. Och det är en stor apparat att samordna – Västerbottens landsting har sammanlagt ca 10 000 anställda och består av bland annat tre sjukhus, flera hälsocentraler samt tandvårdskliniker.

Ingen dag är den andra lik. Vi ansvarar för att ta fram rutiner och anordna aktiviteter som syftar till minskad miljöpåverkan, vi ansvarar även för miljörapporter och miljöredovisningar. Vi är involverade i aktuella upphandlingar för att se till att relevanta krav ställs på miljö- och hållbarhetsfrågor och vi tar in statistik och gör sammanställningar för att följa upp hur vi ligger till i förhållande till de mål som satts upp.

Inom målet att bli Sveriges mest hållbara landsting siktar man på att uppnå en klimatneutral och giftfri verksamhet. Klimatfrågorna, ökad resurseffektivitet och giftfri miljö är hörnpelarna i uppdraget och något som de arbetar extra mycket med. Som några exempel på aktiviteter som utförs för berättar Karin vidare:

–  Bland annat så håller NUS (Norrlands Universitetssjukhus) på att installera en destruktionsanläggning för lustgas. Under året har de även satt upp solceller på en utav byggnaderna för att öka andelen förnyelsebar el. Och så håller de på att utöka sin utsortering, vilket handlar om att effektivisera sorteringen av matavfall ur de brännbara soporna och utöka källsorteringen.

Samarbetet med Textilia

–  Samarbetet med Textilia har fungerat jättebra berättar Karin. Vi har en textilsamordnare som har haft dialog med Textilia hela vägen och det har definitivt varit en utav framgångsnycklarna. Att vi på VLL kan delge vad vi har för mål och att Textilia kan möta upp med liknande målsättningar, och att vi tillsammans arbetar för en mer hållbar verksamhet. För det är ju så – att när båda parter siktar åt samma håll, då fungerar egentligen allt hyfsat enkelt.

*Källa: http://www.vll.se/

** Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *