fbpx

Rena, säkra arbetskläder för livsmedelsindustri

Hyr tvätt och livsmedelskläder med höga krav på hygien och säkerhet

Arbetskläder som används inom livsmedelsindustrin är till för att skydda såväl bäraren som produkten. Livsmedelskläder bör vara anpassade för HACCP-regler och klara av att tvättas många gånger med bibehållen kvalitet.

Kontakta oss för sortiment av livsmedelskläder

Upplev friheten med att hyra arbetskläder för livsmedelsproduktion

Genom att outsourca försörjning av arbetskläder och tvätthanteringen till oss får ni större ekonomisk och tidsmässig frihet att ägna er åt er kärnverksamhet.

  • Vi tar ett helhetsansvar för era textilier och arbetskläder så att ni kan känna er trygga i att de alltid finns tillgängliga när ni behöver dem.
  • Vi skräddarsyr vår service utifrån era behov.
  • Vi tar investeringskostnaderna för alla artiklar och hanterar alla inköp.
  • Vi tvättar artiklarna i våra högeffektiva och automatiserade tvättanläggningar. Det ger en hög kostnadseffektivitet och en minimal påverkan på miljön.
  • Vi har egna chaufförer och lastbilar som levererar och hämtar upp tvätten. Vi optimerar logistiken utifrån era behov och tar största möjliga hänsyn till miljön när det gäller val av kör-rutter och bränsle.
  • Vi tar hand om reparationer och nyinvesteringar av artiklar.

Läs mer om fördelarna med att hyra arbetskläder för livsmedelsproduktion

Få ut mer av din textilservice med våra tilläggstjänster

Så garanterar vi korrekt hygienisk hantering

I våra tvätterier arbetar vi utifrån Svensk Standard SS-EN 14065. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt kontrollerar hygiennivån på textilierna som hanteras i tvätteriet. Vi genomför även kontinuerliga hygienronder för att identifiera hygienrisker och vidtar åtgärder för att eliminera riskerna. På så sätt säkerställer vi att era arbetskläder alltid håller godkänd hygiennivå när vi levererar dem.

Våra tvätterier är även auktoriserade med Sveriges tvätteriförbunds T-märke vilket ytterligare garanterar hög kvalitet och hygien.

Se video om hur vi säkerställer hygieniska textilier

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5