fbpx

Säkra kläder & rengöringsartiklar till renrum

Tvätt, underhåll och autoklavering av kläder och rengöringsartiklar för renrum

I samarbete med De Forenede Dampvaskerier i Danmark erbjuder vi högteknologisk tvätt anpassad för renrum. Vi levererar framtidssäkra och fullständigt dokumenterade textillösningar för allt från kontrollerade produktionsområden till klassificerade renrumsproduktioner enligt ISO-klass 5 (GMP-klass A/B) och ESD.

Arbetskläder för renrum

 • Vi tvättar, underhåller och autoklaverar kläder och rengöringsartiklar för renrummet.
 • Vi utvecklar och implementerar hygieniskt säkra processer för kläder, rengöring och logistiksystem för renrumsproduktion.
 • Vi utbildar era anställda i rätt beteende och metod som garanterar att du till fullo kan dra nytta av alla våra artiklar.

Certifieringar

 • ISO 9001: 2015
 • DS 2450 / DS 2451-8
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 22000

Dokumenterad kvalitet i högteknologiskt tvätteri

Processerna i vårt renrumstvätteri är dokumenterade och garanterar kvaliteten och stabiliteten i allt vi producerar. Vi fokuserar på våra renrumskunders behov i förhållande till GMP Compliance.

 • Partikelövervakning enligt ISO 14644
 • Mikrobiologisk kontroll enligt GMP

Sortiment av arbetskläder och engångsartiklar till renrum

Specialiserad rådgivning

Vi ombesörjer era behov av renrumstextilier ner till minsta detalj. Samtidigt erbjuder vi noggrann träning och kontinuerlig uppföljning för att ni ska få full nytta av er textillösning.

 • Rådgivning inför val av lösning – inklusive krav på kläder.
 • Konsultation om vilka processer ni behöver implementera för att ta emot, lagra och använda artiklar för renrum och kontrollerad produktion.
 • Rådgivning angående inredning.
 • Utbildning på plats av operatörer i korrekt beteende och korrekt användning av kläder och rengöringsartiklar.
 • Dokumentation för utbildning och omskolning av operatörer.

Få ut mer av din textilservice med våra tilläggstjänster

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om våra textillösningar för renrum, kontakta vår expert Ulrica Dahlati.

Ulrica Dahlati
(Key Account Manager, Sverige)
Tel: +46 76 101 84 51
E-post: uda@dfd.dk

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5