fbpx

Arbetskläder till kommunal omsorg och hemtjänst

Krav på färg, form, funktion, hygien och ekonomi

Funktionella arbetskläder i vården

Vi vet hur viktigt det är att alla som arbetar inom vården; hemtjänst, äldreomsorg eller på ett LSS-boende, kan ta på sig rena och funktionella arbetskläder varje dag. När arbetsgivaren tillhandahåller textilservice och arbetskläder bidrar detta inte bara till ökad hygien och tid för omvårdnad – det bidrar också till ökad yrkesstolthet. Arbetskläder för yrkesverksamma inom kommunal omsorg måste vara funktionella och fungera i många olika miljöer och sammanhang. Kläderna måste vara bekväma och samtidigt klara en industriell tvättprocess för att hålla i många år.

 

Ökade krav på hygien för omsorgsverksamhet

Inom omsorgssektorn gäller numera samma krav på basal hygien som inom vården (Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien som gäller från 1 jan 2016). I tillägg så har Arbetsmiljöverket uppdaterat sina krav på smittskydd i en ny föreskrift from 19 november 2018 (Arbetsmiljöverket AFS 2018:4) som förstärker kraven från socialstyrelsen. Dessa samlade krav är svåra att upprätthålla och kontrollera för en kommunal verksamhet där man tvättar själv på arbetsplatsen eller där personalen tvättar sina kläder hemma. En fungerande textilservice säkerställer inte bara att hygienkraven uppfylls utan bidrar även till att öka kvalitet i omsorg och ge nöjdare medarbetare.

>> Ladda ner vår guide med allt du behöver veta för att upphandla  textilservice till omsorg och hemtjänst

Utvalt sortiment för kommunal hemtjänst och omsorg

Få ut mer av din service

På Textilia har vi tagit fram en rad olika mervärdestjänster för att göra vår textilservice ännu bättre. För att hjälpa till att hålla nere kostnader och ökad hygienisk säkerhet finns olika lösningar för att få bättre kontroll över era arbetskläder, alltifrån TEXI logistiklösning till HållKoll-appen. Via vår kundportal Textilia Online hanterar ni alla era beställningar och här finns ert sortiment alltid tillgängligt.

Fler tjänster

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5