Få ut mer av din service

Enklare, snabbare och mer miljövänligt

Vi vill ge våra kunder den allra bästa servicen. Därför har vi en rad olika mervärdestjänster som gör att du får ut det mesta och det bästa av er textilservice.

×

App till din mobila plattform!

HållKoll™ är en lätthanterad applikation till iPad utvecklad för att ge en snabb överblick av ert textilförråd. Tillsammans med en handscanner ger appen information om hur många dagar textilier legat oanvända sedan leveransen från Textilia.

Kostnadseffektivt

Textilier som ligger oanvända en längre tid är kostsamma både för er och för oss. Med HållKoll™ regleras textilomsättningen effektivt.

Ökad leveranssäkerhet

Optimerade lager och behovsanpassade beställningar frigör textilier som annars skulle legat oanvända och ökar leveranssäkerheten.

Ökad textilhygien

Ökad kontroll över textilförrådet minskar risken för att textilier blir liggandes på hög och samlar på sig damm.

Enklare inventering

Risken för överfulla och svårsorterade förråd minskar.

×

Enklare textilhantering. Varje dag.

Textilia OnLine är vår smidiga webbportal där du lägger beställningar, registrerar kundtjänstärenden, m.m. Här tar vi emot ordrar på ca en kvarts miljon artiklar per dag.

På Textilia OnLine kan du:

  • beställa textilier och annat material, t.ex. tvättsäckar och förslutningsband
  • registrera kundtjänstärenden
  • göra reklamationer
  • anmäla kvarglömda föremål
  • få svar på frågor via vår FAQ
  • och mycket mer.
×

Vi tar hand om textilhanteringen åt dig.

Med Textilia Gateway stationerar vi vår egen personal hos er för att på plats sköta textilbeställningar, intern logistik och optimering av textilförbrukningen. Då slipper ni avsätta värdefulla personalresurser för detta och kan tryggt lita på att vi hanterar allt åt er. Det blir både enklare och effektivare.

Sparar kostnader

Genom att er personal ägnar sig åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter istället för administration och kringservice frigörs viktiga resurser och den totala effektiviteten ökar. Vi tar hand om textilier som anländer till verksamheten, transporterar dem till rätt utlämningsplats, packar upp, håller ordning i textilförrådet, gör nya beställningar och ser till att förbrukade textilier transporteras tillbaka till våra tvätterier. Vår expertis ger en effektivare hantering och därmed kostnadsbesparingar och gör vardagen lite enklarare för er personal.

Optimerar textilflödet

Textilias personal är vana att göra beställningsberäkning och hantera flöden på textilier. Det gör inte bara att beställningarna går snabbare och att onödiga brister undviks utan även att textilier utnyttjas mer effektivt. Med Textilias personal på plats kan även textilier omfördelas mellan avdelningar i händelse av att större och oförutsedda behov plötsligt skulle uppstå. Textilia Gateway ger både kostnadsfördelar och flexibilitet.

×

Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om er textilservices miljöpåverkan

Klimatneutral Textilservice är ett sätt för oss att jobba tillsammans med våra kunder för ta ett större grepp om textilservicens miljöpåverkan. Målet är att reducera så mycket som möjligt och i slutändan kompensera för den miljöpåverkan som ändå kvarstår. Tillsammans kan vi komma längre än vad vi kan var för sig.

Tjänsten är uppbyggd på tre nivåer där vi för varje nivå går djupare i vårt gemensamma engagemang. För att kunna nå en högre nivå måste föregående nivå först genomföras.

Brons – Klimatmedveten textilservice

Ni blir medvetna om er klimatpåverkan genom er textilservice och får möjlighet att påverka den genom val av textilier vid re- och nyinvesteringar.

Silver – Klimatsmart textilservice

Ni kommer uppnå konkreta sänkningar av er textilservices klimatpåverkan. Ni får tydliga mål och handlingsplaner som visar vart ni ska och hur ni ska ta er dit. Målen och aktiviteterna i handlingsplanen innebär åtgärder såväl hos er som hos oss. Ni får kontinuerligt stöd i detta arbete och återkommande avstämningar kring hur arbetet går.

Guld – Klimatneutral textilservice

På den högsta nivån ser vi till att er textilservice blir klimatneutral genom att vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter genomförd handlingsplan på Silver-nivå. Kompensationen sker genom CDM projekt med gold standard.*

 

* CDM står för Clean Development Mechanism, och är regelverket för koldioxidminskningsprojekt som definieras av Kyotoprotokollet. Alla CDM-projekt är granskade och auktoriserade av FN-organet CDM Executive Board, och för att godkännas som CDM projekt måste de uppfylla ett antal tuffa kriterier vad gäller metodik, additionalitet, bidrag till hållbar utveckling o s v.

×

Minimerar brist på kläder och sänker kostnader.

Med våra lösningar för automatisk plaggdistribution har du alltid enkel och smidig tillgång till rena arbetskläder, dygnet runt. Det bidrar även till att effektivisera förbrukningen och sänka den totala textilservicekostnaden.

TEXI Logistic Solution (TLS)

TLS består av tre huvudkomponenter; textilskåp, returenhet och mjukvara. Skåpen är små och smidiga vilket gör att de enkelt kan placeras nära användarna, t.ex. i ett omklädningsrum eller korridor. Alla plagg är märkta med chip vilket ger full kontroll och spårbarhet. När du hämtar ut plagg knyts de till dig personligen och din kredit minskas automatiskt. När plagget returneras får du tillbaka krediten och kan ta ut nya arbetskläder. Hur stor kredit som behövs kan regleras efter de förutsättningar som finns i verksamheten och efter era önskemål.

DressCare Select (DCS)

DCS-systemet fungerar ungefär som en bankomat. Du identifierar dig med ditt passerkort och väljer via en touch-display de plagg du önskar. Ut på en galge kommer rena och fräscha plagg redo att användas. Systemet kallas även plaggautomat. Plaggen är märkta med chip, precis som i TLS, och varje användare har ett fast antal krediter som används för att hämta ut arbetskläderna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss