fbpx

Privat vård och omsorg

Höga krav på hållbarhet, innovation och service samt exklusiva arbetskläder och textilier

Vi vet vad som krävs

En väl fungerande textilservice är en grundförutsättning för att bedriva en trygg och säker vård och omsorg. Vi vet hur viktigt det är att personalen alltid har tillgång till rena och funktionella arbetskläder och att patienter har rena lakan att ligga i – även i den privata sektorn. Inom den privata vård- och omsorgssektorn och ute hos många av landets privata kliniker och äldreboenden, är kraven många gånger extra höga då både textilier och utförd tjänst måste påvisa en högre nivå av kvalitet och service än inom offentlig sektor.

Hållbar tvätt från kunnigt tvätteri

Hållbarhetsfrågor, miljö och innovationer är extra viktigt för en privat vård- och omsorgsgivare med ambition och möjlighet att särskilja sig. Vi hjälper dig som privat vård eller omsorgsgivare att säkerställa en väl fungerade och kostnadseffektiv textilservice anpassad för just era behov. Utifrån vår långa erfarenhet från hälsa- och sjukvård i kombination med kunskap med hållbar textilservice vet vi vad som fungerar. Med Textilia får ni en kunnig partner vid er sida som lyssnar och agerar rådgivare.

Ökade krav på hygien för omsorgsverksamhet

Inom omsorgssektorn gäller numera samma krav på basal hygien som inom vården (Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien som gäller från 1 jan 2016). I tillägg så har Arbetsmiljöverket uppdaterat sina krav på smittskydd i en ny föreskrift from 19 november 2018 (Arbetsmiljöverket AFS 2018:4) som förstärker kraven från socialstyrelsen. Dessa samlade krav är svåra att upprätthålla och kontrollera på omsorgsföretag där man tvättar själva på arbetsplatsen eller där personalen tvättar sina kläder hemma. En fungerande textilservice säkerställer inte bara att hygienkraven uppfylls utan bidrar även till att öka kvalitet i omsorg och ge nöjdare medarbetare.

Lär dig hur du köper in textilservice till privat vård och omsorg med bästa  resultat med denna gratis guide.

Utvalt sortiment för privat vård och omsorg

Få ut mer av din textilservice

På Textilia har vi tagit fram en rad olika mervärdestjänster för att göra vår textilservice ännu bättre. Vi kan erbjuda olika lösningar för intern textillogistik för att få bättre kontroll över textiliernas omsättning. Vi kan även erbjuda Textilia Gateway - där vår personal finns på plats hos er för att ombesörja all tvätthantering och säkerställa en bekymmersfri tjänst.

Fler tjänster

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5