fbpx

Vårdkläder för regioner

Stora volymer, komplexa flöden och höga krav på hygien

Utan rena textilier stannar sjukvården

Inom Sveriges 20 regioner  arbetar närmare 270 000 vardagshjältar inom hälsa- och sjukvård. Med krav på rena kläder och textilier varje dag.  En väl fungerande textilservice är en grundförutsättning för att bedriva en trygg och säker vård – utan rena textilier stannar sjukvården. Som Sveriges största textilservicepartner inom hälsa- och sjukvård åt regioner vet vi vad som fungerar när det gäller komplexa logistikflöden, stora volymer och höga krav på hygien.

På Textilia tar vi ett helhetsansvar för att våra kunder alltid ska ha tillgång till rena personalkläder och textilier när de än behöver dem. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och hållbar tvätt- och textilservice som alltid utgår från kundens behov.

Hållbart partnersamarbete

Inom offentlig sektor är avtalstiderna för textilservice i genomsnitt 5 år. Därför känns det extra viktigt att ha ett proaktivt partnerskap med våra kunder i syfte att ständigt förbättra vår tjänst och minimera negativ miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt mer hållbara arbetssätt och alternativ för hantering av textilflöden, transporter och tillverkning av textiler.

Guide: Att upphandla arbetskläder för kommun & landsting med bästa resultat

Utvalt sortiment för regioner

Få ut mer av din textilservice

På Textilia har vi tagit fram en rad olika mervärdestjänster för att göra vår textilservice ännu bättre. Vi kan erbjuda olika lösningar för intern textillogistik för att få bättre kontroll över textiliernas omsättning. Vi kan även erbjuda Textilia Gateway - där vår personal finns på plats hos er för att ombesörja all tvätthantering och säkerställa en bekymmersfri tjänst.

Fler tjänster

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5