fbpx

Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet

Sommaren 2018 höll Textilias miljö- och kvalitetschef Jonas Olaison och kommunalråd i opposition för Miljöpartiet Sara Richert ett seminarium i Almedalen på Aktuell Hållbarhet Arena. Detta seminarium tog utgångspunkt i hållbara samarbeten och kravställande i upphandling. Båda effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Ställ tydliga krav

Genom att ställa tydliga krav vid upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med leverantörer, kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Under seminariet diskuteras upphandling som verktyg för att nå Örebro kommuns hållbarhetsmål – från politik och mål till kravställande i upphandling och uppföljning av resultat. Vad behöver upphandlare och leverantörer göra för att skapa långsiktigt hållbara samarbeten som ger resultat?

Klimatneutral textilservice

Du får också veta mer om klimatneutral textilservice som del i kommunens 0-vision. Seminariet avslutas med frågor och diskussion från deltagarna med fokus på goda exempel på miljömål som omfattar leverantörer och upphandlingar som resulterat i positiva klimateffekter.

Själva seminariet är 25 minuter varav den resterande tiden (ca 10 min) är avslutningsdiskussion och frågor från publiken.