fbpx

Hållbarhetsredovisning 2019

Tillsammans för en hållbar framtid

På Textilia har vi jobbat efter en cirkulär affärsmodell sedan innan begreppet ens fanns. Vi erbjuder textilservice, vilket innebär att vi varje dag hyr ut, tvättar och levererar över 100 ton textilier till Sveriges kommuner och regioner. För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanvända producerade textilier så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser.

Läs rapport som PDF

Tillsammans för en hållbar framtid

Hållbarhetsrapport 2019 (pdf) »
För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanvända producerade textilier så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser. 

Vi är grymt stolta över allt vi gör – både på egen hand och i samarbete med våra kunder. Men nu är det dags att vi växlar upp.

Vårt ansvar

Socialt: Vi tar hand om både våra egna medarbetare i Sverige likväl som de som tillverkar våra textilier i andra länder. Vi säkerställer sjysta villkor likväl som en god och säker arbetsmiljö.

Miljö: Vi begränsar vår miljöpåverkan i våra tvätterier och transporter så långt det är möjligt. Vi driver utveckling av bättre och mer hållbara textilier för industritvätt. Vi fortsätter även att driva frågan om återanvändning och återvinning av textilier.

Samhälle: Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling med fokus på mångfald och inkludering. Vi rekryterar och anställer människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ökar sysselsättningen.

Mål

Utifrån våra betydande aspekter och risker har vi satt upp våra övergripande företagsmål.

Miljö

 • 2020 ska våra 5 stora tvätterier klara Svanen version 3.
 • 2035 ska Textilias verksamhet i Sverige vara klimatneutral.
 • 2020 ska 25% av våra inköp utgöras av hållbara textilier.
 • Vi ska skapa förutsättningar för en storskalig återanvändning och återvinning av de textilier vi inte längre kan leverera till kund.

Arbetsmiljö

 • Total sjukfrånvaro under 5 %.
 • Allvarliga olyckor ska vara 0 stycken.
 • NMI 2020 utgör 0-mätning för framtiden.

CSR

 • 100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha aktuell revisionscykel
 • 100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha acceptabelt revisionsresultat
 • Under 2020 ska vi sysselsätta minst 20 personer via Arbetsmarknadsåtgärder

Utmaningar

Enligt Jonas Olaison, Hållbarhetchef på Textilia ligger de stora utmaningarna framåt i produktion och leverans av textilier.

Om vi nu ändå ska prata mål och vad vi kan göra tillsammans så ligger störst del av miljöpåverkan i produktion och leverans av textilier till Sverige. Kan vi tillsammans med våra kunder minska detta genom att köpa in färre textilier och jobba för en högre omsättningshastighet så är vi på god väg mot både en bättre ekonomi och miljö. Det är hållbart.

Höjdpunkter – detta har vi gjort 2019

 • Vi har sedan 2009 har sänkt vår klimatpåverkan från vår tjänst i Sverige med 67%.
 • I dagsläget har vår verksamhet en påverkan som motsvarar 0,11 kg CO2 – ekvivalenter per tvättat kg.
 • Vi har under året bland annat lagt grunden för ett samarbete med Södra.
 • Vi har genomfört ett projekt där vi och Stormie Poodle tillsammans med en av våra kunder skapat en värmeväst av kasserade textilier som under 2020 kommer att föras tillbaka in i användning hos kunden.
 • I dagsläget är 13% av vårt årsinköp definierade som hållbara textilier. Med hållbara textilier menar vi alternativ till traditionell bomull och polyester.
 • Vi har under 2019 säkerställt att 87% av våra textilproducenter i riskländer nu är på rätt nivå.

För mer information kontakta

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia

E-post: jonas.olaison@textilia.se

Telefon: 019-194504

Läs Textilias Hållbarhetsrapport här