fbpx

Ledning

Vår ledning

Vi på Textilia är organiserade i en Affärs- och en Driftenhet som stöds av stabsfunktioner inom Hållbarhet, Textil, Affärsutveckling, Ekonomi, Inköp, Controlling, IT, Marknad/Kommunikation och Personal. Vill du kontakta någon i vår ledningsgrupp nås de via fornamn.efternamn@textilia.se