Ledning

Vår ledning

Vi på Textilia är organiserade i en Affärs- och en Driftenhet som stöds av stabsfunktioner inom Hållbarhet, Textil, Affärsutveckling, Ekonomi, Inköp, Controlling, IT, Kommunikation och Personal.