fbpx

Miljöstipendium

Vi premierar miljömedvetna textilstudenter

Textilia har inrättat ett miljöstipendium för att premiera och uppmuntra studenter till att engagera sig inom textil och miljö. Syftet är att locka studenter till att tänka i nya banor och fundera på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilierna.

För sjunde året i rad finns möjlighet att ansöka om Textilias Miljöstipendium. Stipendiet syftar till att premiera och uppmuntra studentarbeten inom textil och miljö och därmed bidra till att långsiktigt minska textiliernas miljöpåverkan i framtidens textilservice. Textilias Miljöstipendium är en del av Textilias satsning på Hållbar Textilservice

Summa

Stipendiet är värt 30 000 kr.

Ansökan till Textilias Miljöstipendium

För att ansöka om stipendiet ska du redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska miljöpåverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m. Du väljer själv lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  1. Nya material
  2. Nya sätt att återvinna textilfibrer
  3. Nya sätt att återvinna textilier
  4. Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
  5. Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
  6. Nya sätt att tänka kring logistik som kan ge minskad miljöpåverkan
  7. Förbättringar inom management/styrning som kan leda till ökad hållbarhet

Vi ser även gärna att du beskriver vad prispengarna kan användas till.

Ansökan skickas tillsammans med en personlig presentation till:

Textilia, Box 1544, 701 15 Örebro. Märk ansökan med ”Miljöstipendium”.

Du kan även maila till miljostipendium@textilia.se

Senaste ansökningsdag

Vi behöver din ansökan senast 5 juni 2019.

Frågor

Undrar du över något angående stipendiet är du välkommen att kontakta:
Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef och tf. Textilchef på Textilia: jonas.olaison@textilia.se

Tidigare stipendiater