Miljöstipendium

Textilia har inrättat ett miljöstipendium för att premiera och uppmuntra studenter till att engagera sig inom textil och miljö. Syftet är att locka studenter till att tänka i nya banor och fundera på hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilierna.

Stipendiet är en del av Textilias satsning på Hållbar Textilservice. Det är ett engagemang som rör miljömedvetenhet, den egna arbetsmiljön, ett socialt ansvarstagande hos underleverantörer och att alltid leverera med hög kvalitetsmedvetenhet.

Summa

Stipendiet är värt 30 000 kr.

Ansökan

För att ansöka om stipendiet ska du redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska miljöpåverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m. Du väljer själv lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

  1. Nya material
  2. Nya sätt att återvinna textilfibrer
  3. Nya sätt att återvinna textilier
  4. Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
  5. Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen

Vi ser även gärna att du beskriver vad prispengarna kan användas till.

Ansökan skickas tillsammans med en personlig presentation till:

Textilia, Box 1544, 701 15 Örebro. Märk ansökan med ”Miljöstipendium”.

Du kan även maila till Maja Fägerås, Produktutvecklare: maja.fageras@textilia.se.

Senaste ansökningsdag

Vi behöver din ansökan senast 23 juni 2017.

Frågor

Undrar du över något angående stipendiet är du välkommen att kontakta:
Karin Lindmark, Textilchef: karin.lindmark@textilia.se, 019-19 45 08

Tidigare stipendiater