fbpx

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy

Textilia har antagit följande verksamhetspolicy i syfte att konkret beskriva företagets syn på sin verksamhet, omvärld och bidrag till en hållbar utveckling.

Textilia tillhandahåller smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder. Varje dag levererar vi 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet.

Vision och värderingar

Vi vill vara den bästa Textilservicepartnern för våra kunder. Dit når vi genom ett stort engagemang, en gedigen kunskap, smarta och mer hållbara lösningar som skapar skillnad för våra kunder, oss själva och vår omvärld.

Våra värderingar Engagemang, Trovärdig och Tillsammans, styr våra beteenden och vårt agerande gentemot varandra, kunder och leverantörer.

Via vårt ledningssystem säkerställer vi att vi arbetar systematiskt och målinriktat. Vi förebygger och förbättrar vår arbetsmiljö, minskar vår miljöpåverkan och förbättrar vår kvalitet genom samråd och medverkan med kunder, medarbetare och leverantörer. Vi bedriver vår verksamhet enligt gällande lagar och krav. Vi säkerställer en långsiktig och varaktig lönsamhet för att kunna fortsätta att utveckla och investera i vår verksamhet.

Hållbarhetsarbete

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi särskilt på att:

MILJÖ

 • Minska vår totala energiförbrukning samt våra utsläpp av växthusgaser
 • Öka användningen av insatta textilier och hitta vägar för up- och recycling av kasserade textilier
 • Driva utvecklingen av textilier med reducerad miljöpåverkan vid tillverkning

SOCIALT ANSVAR

 • Säkra de mänskliga rättigheterna hos dem som tillverkar våra textilier
 • Aktivt arbeta med mångfald och inkludering för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden

ARBETSMILJÖ

 • Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för de som arbetar hos oss
 • Minska och förebygga risken för dålig arbetsergonomi och negativ psykosocial arbetsmiljö
 • Aktivt arbeta med vårt förebyggande brandskydd

KONKURRENSKRAFT

 • Kontinuerligt jobba med ständiga förbättringar av vår verksamhet
 • Behålla vår höga leveranssäkerhet
 • Säkerställa efterlevnad av hygienkrav på levererade textilier
 • Ha fortsatt en hög kundservice

Textilia

Patrick Olsson
VD