fbpx

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy

Textilia har antagit följande verksamhetspolicy i syfte att konkret beskriva företagets syn på sin verksamhet, omvärld och bidrag till en hållbar utveckling.

Textilia tillhandahåller smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag levererar vi 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet.

Vision och värderingar

Vår vision är att bli Nordens bästa textilservicepartner. Dit når vi genom ett stort engagemang, en gedigen kunskap, smarta och miljövänliga lösningar som skapar skillnad för våra kunder, oss själva och vår omvärld.

Våra värderingar Engagemang, Trovärdig och Tillsammans, styr våra beteenden och vårt agerande gentemot varandra, kunder och leverantörer.

Via vårt ledningssystem säkerställer vi att vi arbetar systematiskt och målinriktat. Vi utvecklar oss tillsammans genom medarbetardrivet förbättringsarbete. Vi förebygger och minskar belastning på miljö och förbättrar vår arbetsmiljö. Vi bedriver vår verksamhet enligt gällande lagar och krav. Vi säkerställer en långsiktig och varaktig lönsamhet för att kunna fortsätta att utveckla och investera i vår verksamhet.

Hållbarhetsarbete

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi särskilt på att:

MILJÖ

• Minska vår totala energiförbrukning samt våra utsläpp av växthusgaser
• Minska och förebygga våra utsläpp av föroreningar till vatten
• Driva utvecklingen av mer miljövänliga textilier

SOCIALT ANSVAR

• Säkra de mänskliga rättigheterna hos dem som tillverkar våra textilier
• Verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle där alla människor har lika värde.

ARBETSMILJÖ

• Minska och förebygga risken för dålig arbetsergonomi och negativ psykosocial arbetsmiljö
• Aktivt arbeta med vårt förebyggande brandskydd

KONKURRENSKRAFT

• Kontinuerligt jobba med ständiga förbättringar av vår verksamhet
• Behålla vår höga leveranssäkerhet
• Säkerställa efterlevnad av hygienkrav på levererade textilier
• Ha fortsatt en hög kundservice

Textilia

Fredrik Lagerkvist
VD/Koncernchef