fbpx

Region Gotland

Väl fungerande transporter och textilier av god kvalitet är en viktig förutsättning för en välfungerande vård- och omsorgsverksamhet på Gotland

- Region Gotland

Logistik och textilier av god kvalitet

Textilia är textilservicepartner åt Region Gotland. Detta innebär att Textilia ansvarar för tvätt och leverans av personal- och patientplagg, lakan, handdukar samt operationskläder till Visby lasarett och de fem vårdcentraler som finns på Gotland.

Det faktum att Gotland är en ö medför särskilt höga krav på en minutiös logistikplanering. Tre gånger i veckan hämtas och lämnas tvätt, via transportör, mellan Gotland och Textilia i Karlskrona.

”Väl fungerande transporter och textilier av god kvalitet är en viktig förutsättning för en välfungerande vård- och omsorgsverksamhet på Gotland. Med Textilia känner vi oss säkra på att logistikkedjan fungerar precis som den ska”, säger Anne-Maj Stoltz, avtalscontroller på Region Gotland.

Textilias textilserviceavtal med Region Gotland trädde i kraft 2014. Textilservicen till Region Gotland sköttes tidigare av annan tvättleverantör, vilket innebar att samarbetet initierades med en intensiv logistik- och leveransplanering. Textilias representanter fanns även på plats för att hjälpa Region Gotlands medarbetare med övergången till de nya rutinerna. I och med detta säkerställs att textilhanteringsrutinerna lever upp till kraven.

Textilia var även på plats för att informera om vad bytet till en ny textilleverantör innebär och för att träffa textilansvariga på samtliga berörda vårdinrättningar.

”Övergången gick smidigare än vad vi hade väntat oss. Vi ser även många fördelar med att samarbeta med en textilservicepartner”, säger Anne-Maj Stoltz

Bakgrund

Efter en offentlig upphandling valde Region Gotland i december 2013 Textilia som sin nya textilleverantör. Region Gotlands textilhantering hanteras ifrån Textilias anläggning i Karlskrona.