fbpx

Stockholms Sjukhem

Textilia svarar upp mot våra miljökrav och tillhandahåller bland annat en årlig sammanställning över koldioxidutsläppen från våra textiltransporter

- Stockholms Sjukhem

Miljö och personlig service i fokus

Stockholms Sjukhem har högt ställda krav på miljö och service. Flera skäl bidrog till att valet föll på Textilia när Stockholms Sjukhem bestämde sig för att upphandla en heltäckande textilservicepartner. Ett av dessa var det faktum att Textilia är Svanen märkt.

”Vår verksamhet är miljömärkt enligt ISO 14001, vilket innebär att vi förstås har högt ställda miljökrav även på våra leverantörer. Textilia svarar upp mot våra miljökrav och tillhandahåller bland annat en årlig sammanställning över koldioxidutsläppen från våra textiltransporter, vilket vi verkligen uppskattar”, säger Åsa Falck

Det andra skälet var service och enkelhet. Stockholm Sjukhem valde att därför att leja ut sin textilservice som ett helhetsåtagande. Detta innebär att Textilia ansvarar för hela textilserviceprocessen genom att ha en medarbetare stationerad på plats med ansvar för Stockholms Sjukhems textilhantering, från beställning till retur och praktisk hantering på plats.

Genom att ha en expert från Textilia på plats kan personalen på Stockholms Sjukhem fullt ut fokusera på vårdverksamheten och känna sig trygga i förvissningen om att Textilias kunniga personal finns på plats.

Samarbetet fungerar mycket bra, vi uppskattar särskilt Textilias lösningsorienterade tillvägagångssätt och tillgängligheten till Shirin, Textilas medarbetare som arbetar heltid hos oss. Våra medarbetare vet att de alltid kan kontakta Shirin om de har frågor eller önskemål. Det känns tryggt att Shirin överblickar hela vår textilhantering och dessutom har en nära kontakt med Textilias tvättanläggningar, säger Åsa Falck, miljösamordnare på Stockholms Sjukhem.

Om Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem, är med anor från 1867. Stockholms Sjukhem, som ägs och drivs av en stiftelse, bedriver vård inom ett flertal olika områden; geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt ett vård- och omsorgsboende med 99 lägenheter. I verksamheten ingår även Brommageriatriken.

Guide för att köpa in textilservice för privat vård och omsorg Ladda ner kostnadsfri guide!