fbpx

Region Örebro län

Vi får månatliga rapporter och uppföljningar och Textilia är mycket bra på att återkoppla och informera om något skulle avvika

- Region Örebro län

Samarbete som resulterat i effektiviseringar och miljövänligare textilier

Marléne Kerber är textilsamordnare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro Län. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet tillsammans med Textilia har lett fram till effektiviseringar och nya val av miljövänligare textilier.

Region Örebro Län har sedan länge samarbetat med Textilia för att förse Karlskoga och Lindesbergs lasarett, Örebro Universitetssjukhus, 29 vårdcentraler samt Folktandvården, med rena personal- och patientkläder samt bäddtextilier. I den senaste upphandlingen var, förutom starka miljökrav, ett av kraven att tillsammans med Region Örebro Län ta fram en livscykelanalys för att se hur olika material och tillverkningsprocesser, skötsel och hantering påverkar miljön.

– Vi har idag ekologisk bomull i våra textilier men tillverkningen kräver enorma vattenresurser och vi planerar därför att övergå till träfiberbaserad textil, som modal eller tencel när vi köper nytt, berättar Marléne Kerber.

Modal och tencel är material med en silkig känsla som är behagliga att bära och mjuka mot huden. De framställs av träfiber. Andra goda egenskaper är att dess motstånd mot krympning och blekning. De klarar även att tvättas i 70 grader, som är hygienkravet för att ta död på bakterier.

Utvecklingsarbete

Två gånger per år har Textilia och Region Örebro län utvecklingsmöten med syfte att under avtalsperioden ständigt utveckla, förbättra och effektivisera textilservicen.

– Det skapar en bra dialog och är mycket värdefullt. Vi ser om vi är på rätt spår när det gäller kostnader och miljöarbete. Samtalen har lett till att vi infört allt mer miljövänliga textiler, men också smartare klädmodeller. Vi går nu successivt över till muddbyxor på alla enheter. Då kan vi ha färre storlekar och utan knappar får vi färre reparationer. Det ger minskad sårbarhet, högre leveranssäkerhet och förhoppningsvis lägre kostnader säger Marléne Kerber.

Fler exempel på krav i upphandlingen var att uppfylla leveranssäkerhet upp till 98 % och reglerade leveranstider efter beställningar.

– Vi får månatliga rapporter och uppföljningar och Textilia är mycket bra på att återkoppla och informera om något skulle avvika, säger Marléne Kerber.

Chip skapar ordning

Allt är chipmärkt med kundnummer som är kopplat till en viss ort och avdelning. De sorteras, märks och packas smart på vagnar av Textilia och levereras till respektive godsmottagning. Där tar den interna Regionservice över och packar upp plagg och linne på avdelningarna, samt ansvarar även för beställningarna. Det är en framtida vision att alla enheter inom regionen har samma service. Med chipmärkningen försäkrar man sig om att cirkulationen fungerar och att rätt plagg kommer tillbaka till rätt ställe.

– Det hjälper oss också att ha kontroll över när ett plagg har tjänat ut. Vi räknar med 100 tvättar för operationsplagg och 150 för övrigt. Det betyder en ungefärlig livslängd på fem år för övriga plagg, förklarar Marléne Kerber.

Marlenes erfarenhet av Textilias styrkor är ett företag med lyhörda och tillmötesgående medarbetare som är flexibla och duktiga på att snabbt återkoppla vid frågor och att informera om avvikelser uppstår.

– Jag värderar också närheten högt, det underlättar samarbetet, säger hon avslutningsvis.