fbpx

Nya Karolinska Solna

Det finns ett 60-tal funktionskrav som styrt hur textilservicens skall utformas, alltifrån hur kläderna skall tvättas och levereras till hur uppföljning och rapportering skall ske. Med utgångspunkt i dessa krav har vi tillsammans tagit fram en skräddarsydd lösning

- Nya Karolinska Solna

Framtidens textilservice växer fram

När Nya Karolinska Solna tar emot sina första patienter under hösten 2016 erbjuds högspecialiserad vård på ett av Sveriges största sjukhus med drygt 6000 medarbetare. Textilia har helhetsansvaret för textilhanteringen och har i samarbete med Coor Service management utvecklat en effektiv process och en automatiserad lösning för textilservice.

Syftet har varit att utforma en textilservice som dels är effektiv, svarar upp till NKS högt ställda miljökrav och endast kräver en minimal insats från sjukhuspersonalen och dels motsvarar kraven på en effektiv hantering med hög automatiseringsgrad.

”Det här är första gången vi är med och utformar byggnationen av ett nytt sjukhus med fokus på en smidig textilservice. Vi har haft chansen att göra rätt från början och förebygga eventuella driftproblem. Det är en spännande erfarenhet”, säger Fredrik Lagerkvist.

Fokus har lagts på att rationalisera och förenkla personalklädeshanteringen. Dels handlar det om att optimera textilsortimentet och dels handlar det om att skapa en effektiv internlogistik och plaggdistribution.

För plaggdistribution används en automatisk textillogistiklösning Texi Logistic Solution (TLS) som innebär att personal hämtar/lämnar sina plagg på väg till eller från arbetet vid någon av de 160 uthämtningsstationer som finns placerade på strategiska platser på sjukhuset. TLS har betydligt högre kapacitet än andra plaggdistributionslösningar, vilket förebygger köer, även i samband med ”rusningstid”.

– Att vara med och utforma servicetjänsterna och även påverka byggnadernas utformning så de redan från start anpassas till ett effektivt serviceflöde är en fantastisk möjlighet och en innovativ samverkansmodell. När det gäller textilservice har vi, i nära samarbete med Textilia och Stockholms läns landsting, påverkat byggnationen på ett sätt som möjliggör en smidig och effektiv textilhantering, säger Michael Rosén, Kontraktschef för NKS på Coor Service Management.

Textilia ansvarar för driften av sjukhusets samlade hantering av såväl personalkläder som patientkläder, bäddtextilier och hygientextilier. Nio medarbetare från Textilia finns på plats på NKS för att ansvara för den löpande textilservicen.

– Det finns ett 60-tal funktionskrav som styrt hur textilservicens skall utformas, alltifrån hur kläderna skall tvättas och levereras till hur uppföljning och rapportering skall ske. Med utgångspunkt i dessa krav har vi tillsammans med Coor Service Management tagit fram en skräddarsydd lösning som på ett så kostnadseffektivt och smidigt sätt som möjligt skall leva upp till och förhoppningsvis överträffa slutkundens, det vill säga Stockholms läns landstings, förväntningar”, avslutar Fredrik Lagerkvist.

Bakgrund

Byggnationen har genomförts som ett OPSprojekt (offentlig-privat samverkan). Coor Service Management är det nya sjukhusets serviceleverantör, vilket innebär att de ansvarar för koordinering, utveckling, och leverans av ett stort antal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster, däribland lokalvård, måltidsservice, fastighetsteknik, avfallshantering och textilservice.

För att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av servicetjänster har Coor knutit till sig ett antal externa leverantörer som är specialister inom sitt område blanda annat Textilia som ansvarar för all textilhantering.