fbpx

Stolt partner till Svenska Friidrottslandslaget

Textilia är Officiell Partner till Svensk Friidrott och svenska friidrottslandslaget. Som en del av partnerskapet har Textilia även instiftat priset ”Friidrottens Vardagshjälte”, ett pris som uppmärksammar krafter som arbetar för likabehandling och inkludering.

Partnerskap svensk friidrott
Foto: Svensk Friidrott/Ryno Quantz

Vi på Textilia har i Svensk Friidrott funnit en samarbetspartner och ett landslag där vi ser stora likheter mellan vår verksamhet och friidrottslandslaget. Nämligen att det är våra olikheter i kombination med gemensamma värderingar och hårt arbete som skapar ett lag i landslagsklass.

I syfte att skapa ett långsiktigt engagemang hos alla medarbetare, jobbar vi på Textilia aktivt med olika delar av partnerskapet, alltifrån deltagande vid tävlingar men även nyttjande av friskvårdsprogram för tvätteriarbetare och kunskap om träning och hälsa.

Likabehandling & Inkludering – Friidrottens vardagshjälte

Dessutom har vi instiftat ett pris i enlighet med våra värderingar, Friidrottens Vardagshjälte. Priset delas ut årligen och tilldelas den person inom Svensk Friidrott som agerat och lämnat ett bestående avtryck för utveckling mot likabehandling av alla, oavsett kön, trosuppfattning, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 kr och priset delas ut på Friidrottsgalan i november.

Vi tvättar landslagets kläder

Som en av Nordens ledande textilservicepartners säkerställer Textilia även Svenska Friidrottslandslagets behov av professionell tvätt och textilservice.

Om Svensk Friidrott

Svensk Friidrott uppgift är att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige, samt att företräda den internationellt och ansvara för landslagets verksamhet. Förbundet bildades 1895 och är ett av Sverige största idrottsförbund med drygt 600 000 medlemmar, organiserade i knappt 1 000 föreningar. I tillägg deltar varje år över en halv miljon svenskar i motionslopp och nästan var fjärde vuxen svensk löptränar minst en gång i veckan. Svensk Friidrott står för en idrott som är för alla, där man agerar tillsammans. En idrott som är rättvis och ärlig, och en individuell utmaning.

Textilia är stolt partner till Svenska Friidrottsförbundet