fbpx

Textilias årliga inventering

Informationsfilm inför inventeringen vecka 42

Under vecka 42 varje år är det dags för Textilias årliga inventering. Som en liten förberedelse inför denna har vi satt ihop en liten informationsfilm om varför vi inventerar, vad som ska inventeras och hur det hela ska gå till: Vad ska du inventera? Alla rena textilier ska inventeras. Tänk på att räkna allt. Kolla […]

Under vecka 42 varje år är det dags för Textilias årliga inventering. Som en liten förberedelse inför denna har vi satt ihop en liten informationsfilm om varför vi inventerar, vad som ska inventeras och hur det hela ska gå till:

Vad ska du inventera?

  • Alla rena textilier ska inventeras. Tänk på att räkna allt. Kolla igenom alla förråd, mellanförråd, personliga skåp, etc.
  • Alla textilier i bruk ska inventeras, dvs kläder som alla har på sig (personal och patient) samt allt gods som finns i sängar och på bord.

Vad ska du inte inventera?

  • Artiklar som är chippade behöver ej inventeras manuellt. Kom dock ihåg: Ni måste skicka in chippade textilierna som inte varit på tvätt på 3 månader för att de inte ska klassas som svinn.
  • Artiklar som levereras på inventeringsdagen ska ej inventeras. Dessa är redan inventerade på tvätteriet.
  • Smutsiga textilier behöver inte inventeras. Istället ska säckarna med smutsiga textilier markeras med röda band = ”oräknade textilier”. Dessa räknas av Textilia när de är rena.

Töm alla personliga skåp inför inventeringen!

  • Inför textilinventeringen är det viktigt att all personal tömmer sina skåp på arbetskläder. Arbetskläder som förvaras i personliga skåp vid inventeringen kommer ej kunna räknas och kommer då tyvärr att misstolkas för svinn.

Röda och blå band

  • RÖDA BAND – markerar oräknade textilier.
  • BLÅ BAND – markerar räknade textilier.

Rapportera resultatet

  • Resultatet av inventeringen ska rapporteras in i inventeringsmodulen: http://inventering.textilia.se/ Ni får era inloggningsuppgifter med inventeringsbrevet.
  • Inrapporteringen måste ske inom 3 arbetsdagar från inventeringsdagen.