fbpx

Internservice – Textilia Gateway

Vi tar hand om er interna textilhantering

Beställ vår textilservice »

Med Textilia Gateway stationerar vi vår egen personal på plats hos er. De tar hand om:

Då slipper ni avsätta värdefulla personalresurser för detta och kan tryggt lita på att vi hanterar allt åt er. Det blir både enklare och effektivare.

Sparar kostnader

Genom att er personal ägnar sig åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter istället för administration och kringservice frigörs viktiga resurser och den totala effektiviteten ökar.

  • Vi tar hand om textilier som anländer till verksamheten,
  • transporterar dem till rätt utlämningsplats,
  • packar upp, håller ordning i textilförrådet,
  • gör nya beställningar och ser till att förbrukade textilier transporteras tillbaka till våra tvätterier.

Vår expertis ger en effektivare hantering och därmed kostnadsbesparingar och gör vardagen lite enklarare för er personal.

Optimerar textilflödet

Textilias personal är vana att göra beställningsberäkning och hantera flöden på textilier. Det gör inte bara att beställningarna går snabbare och att onödiga brister undviks utan även att textilier utnyttjas mer effektivt.

Med Textilias personal på plats kan även textilier omfördelas mellan avdelningar i händelse av att större och oförutsedda behov plötsligt skulle uppstå. Textilia Gateway ger både kostnadsfördelar och flexibilitet.

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5