fbpx

Klimatneutral textilservice

Tillsammans för klimatneutral textilservice

Beställ vår textilservice »

Klimatneutral Textilservice är ett sätt för oss att jobba tillsammans med våra kunder för att ta ett större grepp om textilservicens miljöpåverkan. Målet är att reducera så mycket som möjligt och i slutändan kompensera för den miljöpåverkan som ändå kvarstår. Tillsammans kan vi komma längre än vad vi kan var för sig.

Välj på vilken nivå ni vill samarbeta

Tjänsten är uppbyggd på tre nivåer där vi för varje nivå går djupare i vårt gemensamma engagemang. För att kunna nå en högre nivå måste föregående nivå först genomföras.

Brons - klimatmedveten textilserviceBrons – Klimatmedveten textilservice

Ni blir medvetna om er klimatpåverkan genom er textilservice och får möjlighet att påverka den genom val av textilier vid re- och nyinvesteringar.

Silver - klimatsmart textilserviceSilver – Klimatsmart textilservice

Ni kommer uppnå konkreta sänkningar av er textilservices klimatpåverkan. Ni får tydliga mål och handlingsplaner som visar vart ni ska och hur ni ska ta er dit. Målen och aktiviteterna i handlingsplanen innebär åtgärder såväl hos er som hos oss. Ni får kontinuerligt stöd i detta arbete och återkommande avstämningar kring hur arbetet går.

Guld - klimatneutral textilserviceGuld – Klimatneutral textilservice

På den högsta nivån ser vi till att er textilservice blir klimatneutral genom att vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter genomförd handlingsplan på Silver-nivå. Kompensationen sker genom CDM projekt med gold standard.*

* CDM står för Clean Development Mechanism, och är regelverket för koldioxidminskningsprojekt som definieras av Kyotoprotokollet. Alla CDM-projekt är granskade och auktoriserade av FN-organet CDM Executive Board, och för att godkännas som CDM projekt måste de uppfylla ett antal tuffa kriterier vad gäller metodik, additionalitet, bidrag till hållbar utveckling o s v.

Vill du veta mer om Klimatneutral textilservice?

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5