fbpx

Tvätt & hyra av textilier

Hyr arbetskläder – det självklara valet

Beställ vår textilservice »

Att hyra arbetskläder och textilier tillsammans med professionell tvätt är det självklara valet för vård- och omsorgsgivare. Men även andra verksamheter som livsmedelsindustri, hotell och restauranger har stor nytta av våra tjänster. Kort och gott, alla verksamheter där rena och snygga textilier behövs varje dag, och där hygieniskt korrekt hantering och hög kvalitet och finish är av största vikt.

Arbetskläder utan krångel

Arbetskläder till vårdpersonal, patientkläder eller hotellakan och handdukar levereras till er utan krångel i rätt tid och på rätt plats. Det kallar vi för textilservice.

Fördelar med att hyra tvätt och textilier

Att anlita Textilia som er textilservicepartner innebär ni outsourcar all hantering vad gäller arbetskläder och textilier till oss.

  • Vi tar ett helhetsansvar för era textilier och arbetskläder så att ni kan känna er trygga i att de alltid finns tillgängliga när ni behöver dem.
  • Vi tar investeringskostnaderna för alla artiklar och hanterar alla inköp.
  • Vi tvättar artiklarna i våra högeffektiva och automatiserade tvättanläggningar. Det ger en hög kostnadseffektivitet och en minimal påverkan på miljön.
  • Vi har egna chaufförer och lastbilar som levererar och hämtar upp tvätten. Vi optimerar logistiken utifrån era behov och tar största möjliga hänsyn till miljön när det gäller val av kör-rutter och bränsle.
  • Vi tar hand om reparationer och nyinvesteringar av artiklar.

Allt detta frigör tid för er så att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Skräddarsydd service

Ingen verksamhet är den andra lik. Därför skräddarsyr vi er textilservice utifrån era behov. Vi har ett brett sortiment av arbetskläder och textilier samt flertalet fördelaktiga tjänster och prismodeller att välja mellan.

Våra experter finns med som rådgivare både innan och under avtalstiden så att ni får en textilservice som passar just er verksamhet och som utvecklas över tid.

Genom att låta oss på Textilia ansvara för er textilservice skapas trygghet och utrymme för er att ägna er åt det ni är bäst på.

Hygienen är av största vikt

De flesta av våra kunder arbetar inom verksamheter där hygienen är av största vikt. I våra tvätterier har vi därför byggt upp ett arbetssätt baserat på Svensk standard SS-EN 14065. Det innebär att vi har tydliga rutiner för hur vi säkerställer att de textilier vi levererar håller en godkänd hyginennivå.

Det handlar t.ex. om att hålla rena och smutsiga textilier åtskilda för inte riskera kontaminering samt noggranna kontroller av vår tvättprocess så att ingen mikrobiell tillväxt sker under hanteringen.

Se video om hur vi säkerställer hygieniska textilier 

Miljö

I vår verksamhet arbetar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Det gäller i själva tvättprocessen, våra transporter, uppvärmning av lokaler m.m. Vi använder enbart miljömärkta tvättmedel och all dosering sker automatiskt så att vi alltid använder exakt rätt mängd varje gång. Vatten och värme återanvänds för att spara energi. I våra transporter strävar vi mot att använda en så hög andel förnyelsebart bränsle som möjligt.

Läs vår hållbarhetsredovisning här

Så funkar vår textilservice

Rådgivning och konsultation.

1

Högeffektiv tvätt och efterbehandling.

2

Tvätten levereras i rätt tid och på rätt plats.

3

Hantering på plats.

4

Smutstvätten hämtas upp och körs tillbaka till tvätteriet.

5