fbpx

Vanliga frågor

Vad är Svanenmärkt textilservice?

En Svanenmärkt textilservice:

 • Är energieffektiv och har en låg klimatpåverkan
 • Har en begränsad vattenåtgång och sparar på jordens resurser
 • Använder kemikalier som uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav. Exempelvis är tvättmedlen fria från parfym och DADMAC
 • Reducerar miljöpåverkan från transporter som sker i distributionen
 • Köper in en stor andel textilier som antingen är miljömärkta eller uppfyller Oeko-Tex Standard 100

 

Svanen 4 ställer tuffa krav inom energi- och vattenanvändning såväl som på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även tydliga krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning generellt. Svanens tydliga nivåkrav gör att det enbart är de bästa tvätterierna som klarar certifieringskraven.

Vilka av Textilias tvätterier är Svanenmärkta?

Alla Textilias fem stora tvätterier har tilldelats Svanenlicens för tvätt och textilservice version 4, som är den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice.

 • Textilia Boden har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0130
 • Textilia Rimbo har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0068
 • Textilia Karlskrona har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0129
 • Textilia Långsele har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0131
 • Textilia Örebro har erhållit nordisk miljömärkningslicens nr. 3075 0050

Vad menas med begreppet textilservice?

Textilservice innebär att vi tillhandahåller  textilier såsom arbetskläder, lakan, handdukar m.m. samt tvättar och underhåller dem.

Vi brukar säga att vår textilservice består av 5 huvuddelar:

 1. Rådgivning och konsultation, både före och under avtal
 2. Högeffektiv tvätt och efterbehandling
 3. Leverans av tvätten till rätt plats och i rätt tid
 4. Intern hantering på plats
 5. Upphämtning av den smutsiga tvätten.

Jag vill anmäla ett borttappat föremål

Varannan vecka lämnar Textilia värdesaker som inkommer med smutstvätten till närmaste polisstation:

Tvätteri Polisstation
Rimbo: Norrtälje
Örebro: Örebro
Boden: Boden
Karlskrona: Karlskrona
Göteborg: Göteborg
Långsele: Sollefteå
Malmö: Malmö


Som värdesak räknas:

 • Klockor
 • Smycken
 • Mobiler
 • Kameror
 • Plånböcker
 • ID-handlingar
 • Passerkort
 • Bilnycklar
 • Glasögon i fodral
 • Märkta nycklar

Snabbaste sättet att eftersöka det som tappats bort är att kontakta Polisen direkt. Övriga artiklar slängs i samband med att de tvättas och kan inte återfås.

Kundägda artiklar som saknar korrekt märkning, men som går att härleda genom en logga, returneras till central kontaktperson om det avtalats. Kontakta avtalsansvarig för mer information. Om central kontaktperson saknas slängs även omärkta kundartiklar när de inkommer med smutstvätten.

Jag vill bli kund hos Textilia, hur gör jag?

För att bli kontaktad av en säljare, lämna en offertförfrågan, eller bara höra med oss om vilka möjligheter och erbjudanden som passar för er verksamhet – gå till sidan ”kontakta oss”.

Vad kostar det att hyra arbetskläder och tvättservice av er?

Det är många faktorer som spelar in på priset. Lite grovt kan man räkna att textilservice kostar ca 10-11 kr/arbetsdag och person. Då ingår hyra av överdel och underdel ur vårt basic-sortiment, tvätt och efterbehandling samt transport i närområde till tvätteri.
För frågor och offert; kontakta oss.

Hur lång tid tar det från att avtalet är tecknat till att ni kan börja leverera kläder?

Det beror på hur stor verksamheten är, hur många personer som ska arbetskläder etc. Men för större kunder såsom kommuner och landsting kan det ta upp till 7 – 8 månader från avtal tecknats till att textilierna kan börja levereras.

Den viktigaste faktorn till ledtiden är att få fram just era kläder

Innan första leverans ska:

 • Ni tillsammans med oss fastställa hur många plagg per storlek som skall ingå vilket oftast görs genom att personalen provar ut eller mäter sig själva för att bestämma vilka storlekar de önskar.
 • Kläderna sys upp, provtvättas och kvalitetssäkras

När allt det är klart flyter tvätt, byte och leverans på och ni kommer alltid ha kvalitetskläder till er arbetsplats inom kommun, landsting och sjukhus.

Har du några frågor är det bara att höra av dig.

Vad menas med risktvätt?

Det är ovanligt att någon blir smittad vid omhändertagande av smutstvätt, men vid felaktig hantering kan den utgöra en smittrisk. Att avgöra om smitta föreligger eller inte är i praktiken oftast omöjligt. Därför ska hanteringen av risktvätt alltid följa nedanstående rutiner.
Hantering:

 • Lägg tvätten i vattenlöslig plastsäck.
 • Fyll inte säcken mer än till 2/3.
 • Förslut säcken med de knytband som finns på säcken.
 • Den vattenlösliga plastsäcken läggs i en gul tvättsäck.
 • Förslut säcken på vanligt sätt med förslutningsband.
 • Risktvätt hanteras på samma sätt som övrig smutstvätt vad gäller uppsamling och transport.

Detta klassar vi som risktvätt:

 • Textilier som enligt vårdhygiens/smittskydds riktlinjer anses utgöra smittrisk efter vård/undersökning/behandling.
 • Textilier som är så förorenad av kroppsvätskor så att de inte kan hålla kvar vätskan dvs det droppar om den (gäller oavsett källans smittsamhet).
 • Textilier som blivit förorenade med cytostatika från injektions- eller infusionslösning.
 • Textilier som blivit förorenade med kroppsvätskor (oavsett mängd) från patient som inom senaste 5 dygnen fått cytostatikainjektion eller cytostatikainfusion.

Hur ser ert miljöarbete ut?

Vi jobbar med miljöfrågor på flera plan i vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt nya textilier i mer miljövänliga och resurssnåla material. Vi jobbar målinriktat med att minska miljöpåverkan från vår tvättprocess, t ex genom att återanvända värme och vatten, minska energi- och kemikalieförbrukning m.m. Vi miljöanpassar även våra transporter i form av biobränsle och utbildar våra chaufförer i eko-körning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Måste jag hyra både textilier och tvätt?

Det är absolut möjligt att teckna avtal på enbart tvättservicen, och att kunden fortfarande äger sina textilier. Servicen fungerar som vanligt med tvätt och transport, med skillnaden att kunden själv ansvarar för all administration kring textilierna samt samtliga aktiviteter kopplade till textilstocken, dvs inköp och kassation.
Kontakta oss så får du veta mer.

Vilka olika prismodeller kan jag välja på?

Att arbeta med Textilia ska vara enkelt. Därför erbjuder vi tre enkla prismodeller med utrymme för flexibilitet. Du väljer en prismodell för hela servicen, eller kombinerar de olika modellerna för olika delar av artikelsortimentet. Exempelvis kan du ha hyrpris för personalplagg som används varje dag och split price pris på vinterjackor och västar.

Vi har tre prismodeller att välja på:
(Transport, tvätt och inköp av artiklarna ingår alltid i priset.)

 • Hyrespris: Ni betalar ett fast veckopris för era artiklar oavsett hur många gånger de tvättas.
 • Styckpris: Ni betalar ett styckpris för varje artikel som levereras från tvätteriet.
 • Split price: Detta är en kombination av hyrespris och styckpris. Ni har en del av priset som är fast vecka efter vecka och en del som debiteras vid varje leverans.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor!

Vad är hyrespris?

Ni betalar ett fast veckopris för era artiklar oavsett hur många gånger de tvättas. Transport, tvätt och inköp av artiklarna ingår i priset. Du vet då exakt vad er textilservice kostar varje vecka och det blir lätt att budgetera. Rekommenderas för t.ex. personalkläder som byts kontinuerligt.

Vad är styckpris?

Ni betalar ett styckpris för varje artikel som levereras från tvätteriet. Kostnaden för er textilservice kan då bli högre eller lägre från en månad till en annan beroende på era textilbeställningar. Rekommenderas för t.ex. lakan och handdukar i stora volymer eller artiklar som ni äger själva.

Vad är split price?

Detta är en kombination av hyrespris och styckpris. Ni har en del av priset som är fast vecka efter vecka och en del som debiteras vid varje leverans. Ni kan då ha koll på era fasta kostnader samtidigt som priset varierar beroende på hur mycket som tvättas. Rekommenderas för artiklar som tvättas mer sällan t.ex. vinterjackor.

Hur många uppsättningar av plagg / person bör jag räkna med till min verksamhet?

Det beror på hur ofta personalen behöver byta kläder samt hur ofta man har textilleverans.

Exempel: Arbetskläder inom vård och omsorg skall bytas varje dag. Vid en leverans per vecka behöver man byta minst 5 ggr som heltidsanställd varför du behöver ha minst 12 uppsättningar plagg (byxa och överdel) per person.

 • 5 uppsättningar på arbetsplatsen att använda under arbetsveckan
 • 5 uppsättningar som är på tvätten
 • 2 uppsättningar som behövs för klara av överlapp och ev. svinn.

Hur ofta måste personalen byta arbetskläder?

Det beror såklart på vilken typ av verksamhet det handlar om. Inom vård och omsorg är kravet enligt Socialstyrelsen att arbetskläder ska bytas varje dag. Hyr du kläder av oss har du alltid ombyten till personalen redo.

Kan jag hyra olika överdelar och underdelar så att personalen har lite att välja på?

Ja, man kan t ex ha både blus och pikétröja till personalen. Vårt mål är att alla ska trivas i sina arbetskläder och att kläderna är hela, rena och fräscha.

Kontakta våra experter om du har frågor kring vilket sortiment som passar för er verksamhet.

Kan vi välja vilka färger vi vill på arbetskläderna?

Det bästa är att utgå ifrån våra standardfärger, men man kan naturligtvis välja andra färger också. Viktigt att tänka på är att alla färger inte klarar sig lika bra i tvätten och riskerar att bli blaskiga snabbt. Läs gärna vårt inlägg om val av färg på arbetskläderna och rådfråga oss innan så hjälper vi er att välja rätt.

Måste all personal i verksamheten har samma arbetskläder?

Nej, man kan hyra olika arbetskläder till olika avdelningar inom verksamheten. Kläderna ska självklart uppfylla de behov som finns inom varje yrkesgrupp. Olika avdelningar inom t ex vård, sjukhus och omsorg kräver olika arbetskläder. Och det har ju också med personlig smak att göra. Alla har rätt att trivas i sina arbetskläder.

Bra att tänka på är att det kostnadsmässigt är en fördel att hålla ned utbudet då det ger största effektivitet i hanteringen både hos oss och er.

I vår verksamhet vill vi enbart använda oss av miljövänliga kläder, lakan och handdukar. Kan vi hyra det av er?

Absolut, vi har ett stort sortiment av miljövänliga arbetskläder för kommun och landsting, samt miljömärkta bäddtextilier och lakan.

Till vilka branscher/verksamheter erbjuder ni textilservice?

Vi erbjuder tvätt- och textilservice till verksamheter inom både privat och offentlig vård och omsorg och hotell. Vi är bäst på arbetskläder för vård och omsorg.

Får jag välja fritt vilka dagar som ni hämtar/lämnar tvätt?

Vi försöker alltid att optimera våra transporter så att vi fyller lastbilarna så mycket som möjligt vid varje leverans. Det är det mest kostnadseffektiva både för oss och kunderna samt minskar miljöpåverkan från transporterna. Med det som utgångspunkt hittar vi den bästa lösningen för alla.

Vi är bara fyra anställda – kan vi ändå beställa eller finns det en minimigräns?

Vi har inget uttalat minimum på antal anställda. Men för att transportkostnaden i förhållande till textil och tvätt-kostnaden inte skall bli oproportionerligt hög så krävs det oftast att man har fler än fyra anställda.

Kan jag hyra vinterplagg hos er?

Ja, vi har ett sortiment av värme- och vinterplagg som vi hyr ut och tvättar.

Kan jag hyra tvätt och service av er som privatperson?

Nej, vi hyr enbart ut till företag, organisationer, kommuner och landsting.

Vad kan jag som kund göra via Textilia Online?

Textilia OnLine är Textilias användarvänliga portal för elektroniska beställningar.
Här kan du som kund:

 • lägga order och kontrollera orderstatus
 • beställa textilier och annat material, som t.ex. tvättsäckar och förslutningsband
 • göra reklamationer
 • göra plaggförändringar
 • anmäla kvarglömda föremål
 • få svar på frågor via vår FAQ

Det saknas textilier i min leverans – vad gör jag?

Vid eventuell leveransbrist – Lägg en ny order i ert ordinarie beställningssystem på det som saknas och meddela ordernumret till kundtjänst vid behov av extraleverans. Vi har ingen form av restnotering, så plagg som inte finns med i leveransen skickas inte ut automatiskt utan måste beställas på nytt.

Hur gör jag en reklamation?

Ingår reklamation i ert avtal gäller följande: rena textilier returneras till Textilia med angiven orsak till retur. Du registrerar reklamationer via Textilia OnLine och skickar med en utskriven kopia i reklamationssäcken. Returnera säcken vid samma tillfälle som du registrerar reklamationen. Det är er skyldighet att kontrollera att antal artiklar och varuslag vid varje leverans svarar mot följesedel. Anmärkning på eventuella avvikelser ska anmälas senast två dagar efter erhållen leverans.

Behöver ett plagg repareras?

Fäst en en reparationsnål där plagget är skadat och registrera ärendet i Textilia OnLine.

 • Är plagget rent ska det skickas tillbaka i reklamationssäcken.
 • Om plagget blivit skadat under arbetstillfället kan reklamation ej göras. Dock ska reparationsnål fästas vid skadan innan du skickar in plagget på tvätt.

Reparationsnålar beställs via TextiliaOnline.

Jag är intresserad av att jobba hos er, hur gör jag?

Våra lediga tjänster hittar du här: LEDIGA JOBB

Hur hanterar ni personuppgifter?

Vi på Textilia är måna om att vara transparenta, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra besökare. Därför kan du här läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför, om cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare – Privacy Policy .