fbpx

Därför bör du inte dela upp kontrakt när du upphandlar textilservice till kommuner och regioner

Upphandling av textilservice, stetoskop och miniräknare - Textilia

Vård & Omsorg

Genom nya lagen om offentlig upphandling är upphandlande myndigheter som t.ex. kommuner och regioner tvungna att ta ställning till om det går att dela upp en upphandling i flera delkontrakt. Reglerna är främst till för att underlätta för småföretag att lämna anbud och tilldelas kontrakt i upphandlingar.

Tittar man på textilservicebranschen så skulle det kunna innebära att en kommun har en leverantör av arbetskläder och en annan leverantör av bäddlinne och handdukar. En sådan lösning med två olika leverantörer blir svårare att hantera och kan i slutändan leda till sämre service.

Läs också: Delad upphandling ger ohållbar tjänst

Och även om reglerna inte kräver att man delar upp upphandlingen i delkontrakt så måste man motivera varför man har valt att inte göra så.

Så för att underlätta för dig som upphandlare kommer här våra bästa argument till varför du inte ska dela upp din upphandling av textilservice i flera delkontrakt.

Mer tidskrävande för personalen

Alla tvätterier och textilserviceleverantörer har sina egna rutiner för hur textilierna som de levererar ska hanteras av vårdpersonalen. Det kan t.ex. vara olika färger på säckarna där personalen ska slänga ner smutsiga artiklar av olika slag, olika leverantörer har olika system och regler för hur man beställer och reklamerar artiklar och olika kontaktvägar för kundservice. Att ha fler än en textilserviceleverantör leder sannolikt till att vårdpersonalen måste lägga ner onödigt mycket tid på administration kring textilhantering – tid som annars kan läggas på vård och omsorg.

Ökad risk för svinn och leveransbrister

Svinnet av arbetskläder och textilier inom vård och omsorg är redan idag ett stort problem som kostar miljontals kronor varje år för våra kommuner och landsting. Detta svinn riskerar att öka om flera textilserviceleverantörer levererar till samma kund. Det blir alltså en ökad risk att textilerna blandas ihop och skickas tillbaka till fel leverantör för tvätt och således försvinner. När fler textilier försvinner ökar även leveransbristerna vilket i slutändan drabbar vårdpersonalen och patienterna.

Ökade kostnader för transporter och sämre för miljön

Har man en textilserviceleverantör innebär det (oftast) att en lastbil levererar gods en eller två ggr i veckan. Har man flera leverantörer innebär detta av naturliga skäl en fördubbling och kanske till och med en tredubbling av textiltransporterna. Detta leder inte bara till ökade transportkostnader för den upphandlande verksamheten utan även en betydligt större miljöpåverkan från transporterna. En enskild leverantör kan optimera sina transporter så att de är så effektiva som möjligt utifrån kostnads- och miljöperspektiv.

Vi hoppas du kan ha nytta av argumenten ovan. Har du fler argument får du gärna dela med dig av dem i kommentarsfältet.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *